SAS 1_vocabulary_set 007

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. gäller
  applies
 2. skiftande
  shifting
 3. enstämmig
  unanimous
 4. uppfatning
  opinion
 5. antingen
  either
 6. behärskad
  self possessed, restrained
 7. nyckfull
  whimsical
 8. lättsninnig
  reckless
 9. allvarlig
  serious
 10. förssigick
  went on
 11. spinnas
  spun
 12. ingrep
  intervened
 13. pågick
  went
 14. stupade
  fallen
 15. förmyndare
  guardians
 16. utsågs
  appointed
 17. myndig
  authority
 18. uppenbart
  clear
 19. begåvad
  gifted
 20. fäktas
  fencing
 21. förvånade
  surprised
 22. hy
  skin
 23. omgivningen
  surroundings
 24. förundrade sig över
  marveled at
 25. präglad
  characterized
Author:
Quilly
ID:
307238
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 007
Updated:
2015-11-08 10:18:29
Tags:
Swedish Vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: