Byggprocessen

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är en TOMT?
  Ett vardagligt ord som inte har någon juridisk innebörd.
 2. Vad är en fastighet?
  En del av mark och/eller vatten.
 3. Vad är en teodelit?
  Mäter vinklar.
 4. Vad är nivellering?
  En metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.
Author:
Anonymous
ID:
307287
Card Set:
Byggprocessen
Updated:
2015-09-03 06:02:51
Tags:
Byggprocessen
Folders:

Description:
Byggprocessen
Show Answers: