Byggprocessen

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad gör en teodelit?
  Mäter vinklar.
 2. Vad är en tomt?
  Ett begrepp som helt saknar juridisk innebörd. Kallas Fastighet i lagen, Jordabalken.
 3. Vad är nivellering?
  • En metod för att mäta den relativa höjdskillnaden
  • mellan två eller flera punkter i landskapet. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man
  • även beräkna punkternas absoluta höjd över havet, den ortometriska höjden, H.
 4. Vad är en fastighet?
  En definierad del av mark och/eller vatten, bebyggd eller inte bebyggd.
Author:
trummistobbe
ID:
307292
Card Set:
Byggprocessen
Updated:
2015-09-03 06:36:34
Tags:
Byggprocessen
Folders:

Description:
Byggprocessen
Show Answers: