Byggprocessen

Card Set Information

Author:
trummistobbe
ID:
307292
Filename:
Byggprocessen
Updated:
2015-09-03 02:36:34
Tags:
Byggprocessen
Folders:

Description:
Byggprocessen
Show Answers:

 1. Vad gör en teodelit?
  Mäter vinklar.
 2. Vad är en tomt?
  Ett begrepp som helt saknar juridisk innebörd. Kallas Fastighet i lagen, Jordabalken.
 3. Vad är nivellering?
  • En metod för att mäta den relativa höjdskillnaden
  • mellan två eller flera punkter i landskapet. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man
  • även beräkna punkternas absoluta höjd över havet, den ortometriska höjden, H.
 4. Vad är en fastighet?
  En definierad del av mark och/eller vatten, bebyggd eller inte bebyggd.