Swedish_verbs_grupp2a

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. anmäla
  notify

  • anmäla
  • anmäler
  • anmälde
  • anmält
 2. använda
  use

  • använda
  • använder
  • använde
  • använt
 3. behöva
  need

  • behöva
  • behöver
  • behövde
  • behövt
 4. beställa
  order

  • beställa
  • beställer
  • beställde
  • beställt
 5. betyda
  mean, imply

  • betyda
  • betyder
  • betydde
  • betytt
 6. bygga
  build

  • bygga
  • bygger
  • byggde
  • byggt
 7. böja
  bend

  • böja
  • böjer
  • böjde
  • böjt
 8. drömma
  dream

  • drömma
  • drömmer
  • drömde
  • drömt
 9. fylla
  fill

  • fylla
  • fyller
  • fyllde
  • fyllt
 10. föda
  birth

  • föda
  • föder
  • födde
  • fött
 11. följa
  follow

  • följa
  • följer
  • följde
  • följt
 12. glömma
  forget

  • glömma
  • glömmer
  • glömde
  • glömt
 13. gräva
  dig

  • gräva
  • gräver
  • grävde
  • grävt
 14. gömma
  hide

  • gömma
  • gömmer
  • gömde
  • gömt
 15. hyra
  rent

  • hyra
  • hyr
  • hyrde
  • hyrt
 16. hälla
  pour

  • hälla
  • häller
  • hällde
  • hällt
 17. hända
  happen

  • hända
  • händer
  • hände
  • hänt
 18. hänga
  hang

  • hänga
  • hänger
  • hängde
  • hängt
 19. höra
  hear

  • höra
  • hör
  • hörde
  • hört
 20. känna
  feel

  • känna
  • känner
  • kände
  • känt
 21. köra
  drive

  • köra
  • kör
  • körde
  • kört
 22. leva
  live

  • leva
  • lever
  • levde
  • levt
 23. lära
  learn

  • lära
  • lär
  • lärde
  • lärt
 24. minnas
  remember

  • minnas
  • minns
  • mindes
  • mints
 25. ringa
  call

  • ringa
  • ringer
  • ringde
  • ringt
 26. skilja
  separate

  • skilja
  • skiljer
  • skilde
  • skilt
 27. slänga
  toss

  • slänga
  • slänger
  • slängde
  • slängt
 28. spilla
  spill

  • spilla
  • spiller
  • spillde
  • spillt
 29. ställa
  put

  • ställa
  • ställer
  • ställde
  • ställt
 30. stänga
  close

  • stänga
  • stänger
  • stängde
  • stängt
 31. svänga
  swing

  • svänga
  • svänger
  • svängde
  • svängt
 32. sända
  send

  • sända
  • sänder
  • sände
  • sänt
 33. trivas
  thrive

  • trivas
  • trivs
  • trivdes
  • trivts
 34. tända
  light

  • tända
  • tänder
  • tände
  • tänt
 35. väga
  weigh

  • väga
  • väger
  • vägde
  • vägt
Author:
Quilly
ID:
307308
Card Set:
Swedish_verbs_grupp2a
Updated:
2015-09-09 09:26:44
Tags:
Swedish verbs group2a
Folders:

Description:
Swedish verbs group 2a
Show Answers: