2015-08-15

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. s Säugetier
  cicavec
 2. r Druchmesser
  priemer
 3. r Halbmesser
  polomer
 4. s Staunen
  • údiv,
  • úžas
 5. staunen
  • žasnúť,
  • diviť sa
 6. e Zerstreutheit
  nesústredenosť
 7. zerstreuen
  rozptýliť
 8. e Anteilung
  návod
 9. an-teilen
  • viesť,
  • inštruovať
 10. abwegig
  • scestný,
  • zvrátený
 11. überlebenswichtig
  dôležitý na prežitie
 12. betrachten
  všímať si
 13. schrumpfen
  • ubúdať,
  • scvrkať sa
 14. verschärfen
  sprísniť
 15. e Einsicht
  • úsudok,
  • náhľad
 16. e Weichen
  základy
 17. weichen
  • zmäkčiť,
  • ustúpiť
 18. entfalten
  rozvinúť
 19. e Begeisterung
  nadšenie
 20. begeistern
  nadchnúť
 21. vielfältig
  • rôznorodý,
  • rozmanitý
 22. r Drang
  túžba
 23. s Drangen
  • nátlak,
  • naliehanie
 24. drängen
  naliehať
 25. e Haube
  kryt
 26. wackeln
  • kývať,
  • kolísať
 27. erstaunlich
  • udivujúci,
  • úžasný
 28. r Proband, -en
  pokusná osoba
 29. dermaßen
  v takej miere
 30. übertreiben
  • prehnať,
  • prehánať
 31. wieso
  • z akého dôvodu,
  • ako to
 32. besonders
  obzvlášť
 33. in der Lage sein
  byť schopný
 34. tauschen
  • meniť,
  • zamieňať
 35. täuschen
  klamať
 36. schaden
  • škodiť,
  • poškodiť
 37. e Eigenschaft
  vlastnosť
 38. glaubwürdig
  • hodnoverný,
  • dôveryhodný
 39. beseitigen
  • odstrániť,
  • vymazať,
  • (v počítači)
 40. entfernen
  • odstrániť,
  • (fyzicky, chyby a pod.)
 41. erwerben
  • získať,
  • nadobudnúť
 42. auseinander-setzen
  zaoberať sa niečím
 43. Wir setzen uns mit Musik auseinander.
  Zaoberáme sa hudbou.
 44. befassen
  zaoberať sa niečím
 45. e Darstellung
  • predstavenie,
  • predstava
 46. dar-stellen
  • predstaviť,
  • znázorniť
 47. e Teilnahme
  účasť
 48. r Teilnemer, -
  účastník
 49. e Aufrechterhaltung
  • udržiavanie,
  • zachovávanie,
 50. aufrechter-halten
  • udržiavať,
  • zachovávať
 51. e Mühe
  • snaha,
  • úsilie
 52. mühelos
  • bez námahy,
  • bezprácny, -e
 53. Ich gebe mir mühe.
  Snažím sa.
 54. vernichten
  • ničiť,
  • zničiť
 55. ein-tauchen
  ponoriť
 56. geheimnisvoll
  tajomný
 57. rastlos
  • neúnavný,
  • bez oddychu
 58. e Folge, -n
  následok
 59. verarbeiten
  spracovať
 60. r Allesfresser
  všežravec
 61. e Lebenskunst
  životný štýl
 62. verpennen
  • premárniť,
  • presrať
 63. verscheißen
  presrať
 64. walzen
  valcovať
 65. gleichermaßen
  rovnomerne, -ý
 66. s Nickerchen
  zdriemnutie
 67. s Nickerchen machen
  zriemnuť si
 68. vorbildlich
  • vzorný,
  • príkladný
Author:
balu_1
ID:
307566
Card Set:
2015-08-15
Updated:
2015-09-09 06:34:40
Tags:
Deutsch
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: