2015-06-15

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. vertreiben
  vyhnať
 2. klauen
  kradnúť
 3. sprühen
  striekať
 4. Grafitti sprühen
  striekať grafiti
 5. randalieren
  • vystrájať,
  • hulákať
 6. erwischen
  prichytiť
 7. erwischt werden
  byť prichytený
 8. e Hausverbot
  domáce väzenie
 9. Doch das wützte nichts.
  To nepomáha.
 10. tatenlos
  nečinný
 11. geistig
  duchovný
 12. s Handeln
  • správanie,
  • jednanie
 13. r Verein
  • klub,
  • zväz,
  • spolok
 14. etwas leisten zu können
  môcť niečo dokázať
 15. fluchen
  nadávať
 16. beleidigen
  uraziť
 17. e Leigestutzen
  kliky
 18. seitdem
  od kedy
 19. zurück-gehen
  klesať
 20. ehemalig
  bývalý
 21. plagen
  • trápiť,
  • otravovať,
  • sužovať
 22. e Plage
  • pliaga,
  • trápenie
 23. r Mist
  • hnoj,
  • smeti
 24. Mist zu bauen
  robiť sprostosti
 25. e Armut
  • bieda,
  • chudoba
 26. r Reichtum
  bohatstvo
 27. e Schande
  • hamba,
  • potupa
 28. s Portermonnaie
  peňaženka
 29. traurig
  smutný
 30. traurige Tatsache
  smutná skutočnosť
 31. hinnehmen (4.p.)
  prijať
 32. anschließend
  následný
 33. r Rand
  okraj
 34. r Teufelkreis
  začarovaný kruh
 35. r Kreis
  • kruh,
  • obvod
 36. e Spende, -n
  • dar,
  • príspevok
 37. ehrenamtlich
  čestný (funkcionár, člen...)
 38. e Mitarbeit
  spolupráca
 39. ehrenamtliche Mitarbeit
  doborovoľná práca
 40. aus-liefern
  • dodať,
  • vydať
 41. dürr
  vyschnutý
 42. e Dürreperiode, -n
  obdobie sucha
 43. e Ernte
  žatva
 44. vernichten
  zničiť
 45. verantvortlich
  zodpovedný
 46. zweieinhalb
  dva a pol
 47. r Zusammenhang
  súvislosť
 48. e Gebühr
  poplatok
 49. e Studiengebühren
  poplatky za štúdium
 50. s Impfen
  očkovanie
 51. impfen
  očkovať
Author:
balu_1
ID:
307567
Card Set:
2015-06-15
Updated:
2015-09-09 06:48:47
Tags:
Deutsch
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: