Prapositionen

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Z
  AUS, 3
 2. U, PRI
  BEI, 3
 3. S
  MIT, 3
 4. PO, PODĽA, DO (iba do miest, obcí stredného rodu)
  NACH, 3
 5. Z, OD
  VON, 3
 6. K, KU
  ZU, 3
 7. NAPROTI, OPROTI
  GEGENüBER, 3
 8. OD (čASOVO, PO DOBU)
  SEIT, 3
 9. VĎAKA
  DANK, 3
 10. OKREM
  AUßER, 3
 11. CEZ
  DURCH, 4
 12. PRE
  FüR, 4
 13. PROTI
  GEGEN, 4
 14. BEZ
  OHNE, 4
 15. V, O, HODINY, OKOLO
  UM, 4
 16. DO (čASOVO)
  BIS, 4
 17. U, K, na zvislej ploche
  AN, 3+4
 18. NA (vodorovná plocha)
  AUF, 3+4
 19. v, DO
  IN, 3+4
 20. PRED (MIESTNE AJ čASOVO)
  VOR, 3+4
 21. ZA
  HINTER, 3+4
 22. POD, MEDZI VIAC AKO 2
  UNTER, 3+4
 23. NAD, CEZO
  üBER, 3+4
 24. VEDĽA
  NEBEN, 3+4
 25. MEDZI 2
  ZWISHEN, 3+4
Author:
Micpepe
ID:
308140
Card Set:
Prapositionen
Updated:
2015-09-19 15:24:32
Tags:
PREDLOžKY PáDY
Folders:
NEMčINA
Description:
CARD
Show Answers: