úloha 1

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. svet
  die Welt
 2. obaja
  beide
 3. lekár, lekári
  Der Arzt, Die ärztin, die ärzte
 4. ďalší
  nächsten
 5. strana
  die Seite
 6. zúčastniť sa
  teilnehmen
 7. budúcnosť
  die Folgezeit
 8. časopis
  Die Zeitschrift
 9. divadelná hra
  Das Schauspiel
 10. od tej doby
  seitdem
 11. hojný
  zahlreich (zahl - číslo, reich - bohatý)
 12. okrem toho
  außerdem
 13. povolanie
  der beruf
 14. angažovať sa
  engagieren
Author:
Micpepe
ID:
308994
Card Set:
úloha 1
Updated:
2015-10-04 19:54:52
Tags:
uloha
Folders:

Description:
uloha
Show Answers: