úloha 2

Home > Preview

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.


 1. rozumný
  sinnvoller
 2. poradie
  Die Reihenfolge
 3. miesto, mesto
  Der Ort
 4. maturita, vyučenie
  Das Abitur
 5. nezamestnaný
  arbeitslos
 6. dostať, utrpieť, nadobudnúť
  bekommen
 7. skončiť
  beenden (4.p)
 8. presťahovať sa
  umziehen nach
 9. plakať
  weinen
 10. celý
  ganz
 11. fľaša
  die Flasche
 12. kytica
  die BlumenstrauŚ
 13. hasiči
  Der Feuerwehr

Card Set Information

Author:
Micpepe
ID:
309385
Filename:
úloha 2
Updated:
2015-10-10 22:12:43
Tags:
uloha
Folders:

Description:
úloha dva
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview