Časi

The flashcards below were created by user wolf on FreezingBlue Flashcards.

 1. Present Simple
  Navade, splošne resnice, ponavljajoča dejana

  Keywords: always, usualy, never, sometimes, often...


  • +
  • _________________________________
  • I,we,you,they --> eat lunch
  • He, she,it -->       eats lunch

  • -
  • _________________________________
  • I,we,you,they --> DON'T      eat lunch
  • He,she,it        --> DOESN'T  eat lunch

  • ?
  • _________________________________
  • DO --> I,we,you,they + eat lunch
  • DOES --> He,she,it + eat lunch

  • Pomni:
  • go - goes
  • watch - watches
  • wash - washes
  • study - studies
  • play - play
 2. Present Continuous
  Dejanje, ki se dogaja v tem trenutku.

  • +
  • ___________________________________
  • I --> am 
  • He, she, it --> is                talking.
  • We,you,they --> are 

  • -
  • ___________________________________
  • I --> am not
  • He, she, it --> is not               talking.
  • We,you,they --> are not

  • ?
  • ___________________________________
  • Am --> I
  • Is --> He, she, it                talking.
  • Are --> We,you,they

  Pomni

  • Travel - Travelling
  • Dance - Dancing
  • Shop - Shopping
 3. Past simple
  Zaključeni dogodki v preteklosti.

  KEYWORDS: yesterday, last night, two weeks ago,in 1995...

  • +
  • ________________________________________
  • I,we,you,they
  •                       +  went home/played football
  • he,she it

  • -
  • ________________________________________
  • I,we,you,they                       
  •                       + DIDN'T  go home/play football
  • he,she it

  • ?
  • ________________________________________
  •        |   I,we,you,they                        
  • DID |                           + go home/play football
  •        |   he,she it


  • Pomni:
  • cry-cried
  • travel-travelled
  • live-lived
  • stop -stopped
 4. Past continuous
  Dejanje ki se odvija v trenutku v preteklosti.

  Keywords: while, when

  • +
  • ____________________________________
  • I, he, she,it + WAS
  •                                             + watching tv
  • we,you,they + WERE

  • -
  • ____________________________________
  • I, he, she,it + WASN'T
  •                                             + watching tv
  • we,you,they + WEREN'T


  • ?
  • ____________________________________
  • WAS      I,he,she,it
  •                                            + watching tv
  • WERE   We,you,they
 5. Will future
  Obljube, napovedi, trenutne obločitve, predvidevanja

  Keywords: next year, tomorrow, in 2020, i belive...

  • +
  • ________________________________________
  • I, he, she, it
  •                          + WILL go home
  • We,you,they

  • -
  • ________________________________________
  • I, he, she, it
  •                          + WON'T go home
  • We,you,they

  • ?
  • ________________________________________
  •                  I, we,you,they
  • WILL   +                                 + go home
  •                  He, she, it
 6. Going to future
  Načrtovana dejanja v prihodnjosti, predvidevanja na podlagi dokazov, odločitve.

  Keywords: I  am sure

  • +
  • _________________________________________
  • I                        am
  • he she it           is        + GOING to make dinner.   
  • we you they     are

  • -
  • _________________________________________
  • I                          am not
  • he,she,it             is not         GOING to make dinner.
  • we, you,they      are not

  • ?
  • _________________________________________
  • Am       I
  • Is          he, she,it                  Going to make dinner
  • Are       we,you,they
 7. Present perfect simple
  Dejanja so ze začela v preteklosti in se nadaljujejo v sedanjosti. Imajo posledice v sedanjosti, življenske izkušnje, dosežki.

  KEYWORDS: since, just, yet, ever, newer, already

  • +
  • _________________________________________
  • I, we, you,they     HAVE
  •                                            written(3.obl)/visited
  • He,she,it              HAS

  • -
  • _________________________________________
  • I,we,you,they      HAVE NOT
  •                                                written(3.obl)/visited   
  • he,she,it              HAS NOT

  • ?
  • _________________________________________
  • HAVE    I,we,you,they
  •                                          written(3.obl)/visited
  • HAS      He, she, it
 8. Past perfect simple
  Dogodek, ki se je zgodil pred nekim dogodkom v preteklosti.

  KEYWORDS: before, after, a soon as

  • +
  • _________________________________________

  • I, we, you,they
  •                          +    HAD  eaten(3.obl)/arrived
  • He,she, it

  • -
  • _________________________________________
  • I, we, you,they
  •                          +    HADN'T  eaten(3.obl)/arrived
  • He,she, it


  • ?
  • _________________________________________
  •               I,he,she,it
  • HAD +                        +  eaten(3.obl)/arrived
  •               We,you,they
 9. Present perfect continuous
  • Dogajanje se je začelo v preteklosti in se vedno traja v sedanjosti,poudarimo da se odvija dlje časa.
  • Dogajanje se je ravno končalo in ima posledco v sedanjosti

  KEYWORDS: since, recently,lately

  • +
  • _________________________________________
  • I, we , you, they    HAVE
  •                                              BEEN working
  • He, she,it              HAS

  • -
  • _________________________________________
  • I, we , you, they    HAVEN'T
  •                                                    BEEN working
  • He, she,it              HASN'T


  • ?
  • _________________________________________

  • HAVE      I, we,you, they
  •                                            BEEN working
  • HAS        He, she,it
Author:
wolf
ID:
309532
Card Set:
Časi
Updated:
2015-10-14 16:25:10
Tags:
TEst
Folders:

Description:
cc
Show Answers: