Besedne vrste

Home > Preview

The flashcards below were created by user wolf on FreezingBlue Flashcards.


 1. Samostalniška beseda
  - SAMOSTALNIK(knjiga,veselje, mati, regrad)

  -SAMOSTALNIŠKI ZAIMEK(jaz,ti,on)

  -POS. PRID. BESEDA(dežurni, modri, pisalni)
 2. Pridevniška beseda
  • - Pridevnik
  • - Števnik
  • - Pridevniški zaimek
 3. P.B. Pridevnik
  -Lastnostni(Kakšen)

  -Vrstilni(Kateri)

  -Svojilni(Čigav)
 4. P.B Števnik
  Glavni(ena, dva, sto)

  Vrstilni(Prvi, drugi, stoti)

  Nedoločni(nekaj)

  Ločilni(Dvoje ključev)

  Množilni(Dvojno, peterno)
 5. P.B Pridevniški zaimek
  • svojilni: (moj, tvoj, najin, njihov ...)
  • povratni svojilni: (svoj)
  • kazalni: (ta, tisti, oni, tak, tolikšen, tistile, le-ta ...)
 6. Glagol
  Izraža dejanje, dogajanje.

  Delati, sedeti,videti
 7. Prislov
  • Krajevni(Kje, kod, kam)
  • Časovni(Kdaj)
  • Vzročni(zakaj, kljub čemu)
  • Lastnosti(kako, koliko, kolikokrat)
 8. Predlog
  k-h, s-z, na, v, iz

  • h- pred G in K
  • k- pred vsemi ostalimi

  s- ta suhi škafec pušča

  z- mlinarjevi
 9. Veznik
  Povezuje besede in stavke

  Ki, ker, ko, da, če, čeprav, in, ampak, zato, vendar.
 10. Členek
  Po njem se ne moremo vprašati

  tudi, menda, seveda, le, že
 11. Medmet
  Posnemajo naravne zvoke

  Čiv-čic, hov-hov, mu

Card Set Information

Author:
wolf
ID:
309798
Filename:
Besedne vrste
Updated:
2015-10-18 19:54:55
Tags:
fdd
Folders:

Description:
xc
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview