deneme

The flashcards below were created by user jonathan05 on FreezingBlue Flashcards.

 1. abduction
  adam kaçırma
 2. acceleration
  hızlanma ivme
 3. acceptence
  kabul
 4. access
  erişim
 5. addition
  ilave,ek(leme)
 6. attitude
  tavır
 7. avenue
  bulvar
 8. barristar
  (dava) vekil(i)
 9. blank
  boşluk
 10. break
  ara,mola
 11. cactus
  kaktüs
 12. coherence
  yapışık olma, uyumluluk
 13. compartment
  bölme
 14. composition
  kompozisyon, oluşum
 15. compulsion
  zorlama
 16. construction
  yapım, inşaat
 17. contradiction
  çelişki
 18. controversy
  anlaşmazlık
 19. corrosion
  korozyon, paslanma, aşınma
 20. counterfeit
  sahte, taklit
 21. counterpart
  denk
 22. decomposition
  bozulma, çürüme
 23. deduction
  çıkarım/eksiltme, iskonto
 24. defect
  kusur
 25. deficiency
  eksiklik
 26. dent
  bere,çökme,çentik
 27. depiction
  betimleme,tasvir
 28. deterrence
  caydırma
 29. development
  gelişim
 30. disdain
  küçümseme
 31. disorder
  bozukluk,rahatsızlık
 32. distortion
  bozulma
 33. donor
  bağışçı,dönör
 34. elevation
  yükseklik,yükselme
 35. enlargement
  büyü(t)me
 36. enthusiasm
  coşku,heyecan
 37. examiner
  muayene yapan kişi
 38. exception
  istisna
 39. excess
  aşırı,fazla
 40. feeling
  his
 41. fertility
  verimlilik,doğurganlık
 42. file
  dosya
 43. fluctuation
  dalgalanma
 44. fraud
  dolandırıcı(lık)
 45. friction
  sürtünme
 46. fridge
  buzdolabı
 47. fugitive
  kaçak
 48. futility
  faydasızlık
 49. gap
  boşluk
 50. idea
  fikir
 51. ignition
  ateşleme
 52. illumination
  aydınlatma,aydınlanma
 53. immunity
  bağışıklık
 54. infection
  enfeksiyon
 55. inhibition
  engelleme
 56. interaction
  etkileşim
 57. interference
  müdahale
 58. interval
  (zaman)aralık,boşluk
 59. lane
  yol,şerit
 60. likenesses
  benzerlik
 61. inference
  çıkarım
 62. lump
  yumru,parça,lop
 63. marrow
  ilik
 64. meaning
  anlam
 65. membrane
  zar
 66. memorandum
  not,zabıt,tezkere
 67. miracle
  mucize
 68. nominee
  aday
 69. notification
  bildirme
 70. notion
  nosyon,kavram
 71. objection
  itiraz
 72. obsession
  saplantı
 73. obstacle
  engel
 74. occurence
  olma,meydana gelme
 75. ornament
  süs,takı
 76. outbreak
  patlak verme,başlama
 77. outcome
  sonuç
 78. output
  çıktı,ürün
 79. outline
  taslak
 80. pat
  okşamak,sıvazlamak
 81. petition
  dilekçe
 82. phenomenon
  sıradışı olay
 83. pile
  yığın
 84. pit
  çukur,oyuk
 85. poison
  zehir
 86. pot
  kap
 87. recession
  geri çekilme
 88. requirement
  gereklilik,zorunluluk
 89. road
  yol
 90. saliva
  tükürük,salya
 91. satisfaction
  tatmin
 92. span
  süre/uzunluk,mesafe
 93. tap
  musluk/hafifçe dokunma
 94. territory
  alan,arazi
 95. tip
  bahşiş/uç
 96. tolerance
  hoşgörü
 97. tract
  alan,saha,bölge/sistem
 98. trainer
  antrenör
 99. trivia
  ıvır zıvır
 100. volume
  hacim
 101. addict
  bağımlı
 102. alienation
  yabancılaşma
 103. blink
  göz kırpma
 104. outfit
  kıyafet
 105. brow
  kaş
 106. bumper
  tampon
 107. captivity
  esaret
 108. caution
  dikkat,tedbir
 109. charge
  yükleme,şarj/görev
 110. cluster
  küme
 111. commission
  komisyon
 112. conformity
  uyum
 113. confusion
  kafa karışıklığı
 114. consumption
  tüketim
 115. continent
  kıta
 116. contraction
  büzüşme daralma
 117. controversy
  anlaşmazlık
 118. crack
  çatlak,yarık
 119. conformity
  uyum
 120. crowd
  kalabalık
 121. deletion
  çıkarma,atma
 122. dependence
  bağımlılık
 123. device
  cihaz
 124. difference
  fark
 125. diffusion
  yayılma,dağılım
 126. dilemma
  ikilem
 127. diligence
  çalışkanlık,çaba
 128. distance
  mesafe
 129. donation
  bağış
 130. emission
  emisyon,yayılım
 131. epic
  destan
 132. epidemic
  salgın
 133. episode
  bölüm
 134. equality
  eşitlik
 135. equation
  eşitlik,denklem
 136. equilibrium
  denge durumu
 137. equipment
  donanım,ekipman
 138. era
  dönem,çağ
 139. erosion
  erozyon
 140. error
  hata
 141. escalation
  tırmanış,gerginlik
 142. essay
  yazı,deneme,kompozisyon
 143. essence
  öz
 144. establishment
  kuruluş
 145. extension
  uzama,ilave
 146. feature
  özellik
 147. gang
  çete
 148. habitation
  yaşam alanı
 149. harmony
  uyum,ahenk
 150. herd
  sürü
 151. income
  gelir
 152. inequality
  eşitsizlik
 153. interest
  ilgi/çıkar
 154. inversion
  sırasını değiştirme
 155. joint
  eklem
 156. lash
  kiprik
 157. lense
  mercek
 158. loss
  kayıp,zarar
 159. mail
  posta
 160. mob
  kalabalık/çete
 161. nomination
  adaylık
 162. novice
  acemi
 163. opportunit
  fırsat
 164. perticide
  haşere ilacı
 165. post
  görev/direk
 166. posture
  duruş
 167. price
  fiyat
 168. profit
  kar,kazanç
 169. pupil
  (küçük) öğrenci
 170. aralık
  menzil
 171. refugee
  mülteci,ilticacı
 172. regard
  saygı
 173. rejection
  ret
 174. release
  salıverme/piyasaya sürme
 175. remnant
  kalıntı,artık
 176. reptile
  sürüngen
 177. respect
  saygı/ilgi
 178. revenue
  gelir
 179. reverence
  saygı,hürmet
 180. rotation
  dönüşüm,rotasyon
 181. sanction
  yaptırım
 182. satellite
  uydu
 183. section
  kısım,bölüm
 184. seduction
  baştan çıkarma
 185. significance
  önem
 186. slot
  delik,oyuk,yarık
 187. solution
  çözüm
 188. space
  boşluk
 189. stitch
  dikiş
 190. stratum
  tabaka
 191. submission
  teslim
 192. subtitle
  altyazı
 193. suicide
  intihar
 194. supplement
  takviye,destek
 195. surveillance
  gözetim
 196. suspension
  askıya alma
 197. target
  hedef
 198. tax
  vergi
 199. vehicle
  araç
 200. verdict
  jüri kararı
Author:
jonathan05
ID:
309799
Card Set:
deneme
Updated:
2015-10-18 19:50:50
Tags:
deneme
Folders:
deneme
Description:
deneme
Show Answers: