Lotynų sentencijos 1/4

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Motina maitintoja
  Alma Mater
 2. Meilė viską nugali
  Amor ómnia vincit
 3. Greičiau, aukščiau, stipriau!
  Cítius, áltius, fórtius!
 4. Mąstau, vadinasi egzistuoju.
  Cógito, ergo sum.
 5. Būtina sąlyga.
  Condítio sine qua non.
 6. Su pagyrimu.
  (Maxima) Cum laude.
 7. Gyvenimo aprašymas.
  Currìculum vitae.
 8. Dėl skonio nesiginčijama.
  De gústibus non est disputándum.
 9. Juridiškai, teisiškai-Faktiškai, iš tikrųjų.
  De jure. - De facto.
 10. Taip praeina pasaulio šlovė.
  Sic transit gloria mundi.
 11. Nepakitusi padėtis, būklė.
  Status quo.
 12. Skaldyk ir valdyk.
  Dívide et ímpera.
 13. Pirmiausia nepakenkti.
  Primum non nocére.
 14. Laimingų Naujųjų Metų!
  Annum novum, faustum, felícem!
 15. Kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.
  Dum spiro, spero.
 16. Žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.
  Dura lex, sed lex.
 17. Klysti yra žmogiška.
  Erráre humánum est.
 18. Kartojimas mokslų motina.
  Repetítio est mater studiórum.
 19. Padariau, ką galėjau, kas gali tepadaro geriau.
  Feci, quod pótui, fáciant melióra poténtes.
 20. Skubėk lėtai.
  Festína lente!
 21. Pabaiga apvainikuoja darbą.
  Finis corónat opus.
 22. Žmogus, kaip protinga būtybė.
  Homo sapiens.
 23. Nežinoma žemė (neištirta sritis, nesuprantamas dalykas).
  Terra incógnita.
 24. Miestui ir pasauliui (Romos miestui ir pasauliui).
  Urbi et orbi.
 25. Apsirikimas kalbant.
  Lapsus linguae.
Author:
laura9632
ID:
310419
Card Set:
Lotynų sentencijos 1/4
Updated:
2015-10-27 18:54:15
Tags:
sentencijos
Folders:

Description:
Sentencijos
Show Answers: