Lotynų sentencijos 4/4

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gydytojau, pats pasigydyk.
  Médice, cura te ipsum.
 2. Po visa ko.
  Post factum.
 3. Geriau vėliau, negu niekad.
  Pótius sero quam nunquam.
 4. Ką ir reikėjo įrodyti.
  Quod erat demonstrándum.
 5. Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui.
  Quod licet Iovi, non licet bovi
 6. Protingam užtenka, protingas supras.
  Sapiénti sat!
 7. Be manęs apie mane.
  Sine me de me.
 8. Jei nori būti mylimas, mylėk.
  Si vis amári, ama.
 9. Gamta gydo, medikas rūpinasi.
  Natura sanat, medicus curat.
 10. Sumų suma, galutinis susumavimas.
  Summa summárum.
 11. Laikai keičiasi ir mes su jais keičiamės.
  Témpora mutántur nos et mutámur in illis.
 12. Trečio neduodama, trečio kelio nėra.
  Tértium non datur.
 13. Kiek žmonių, tiek nuomonių.
  Tot hómines, tot senténtiae.
 14. Pasirinktinai.
  Ad líbitum.
 15. Saugokis šuns!
  Cave canem!
 16. Cituotoje vietoje.
  Citáto loco (c.l.).
 17. Cituotas veikalas.
  Opus citatum (op. cit.)
 18. Ten pat.
  Ibidem (ibid.).
 19. Varnas varnui akių nekerta.
  Corvus corvo óculos non éruit.
 20. Aš tikiu (įsitikinimai, pažiūros).
  Credo.
 21. Apie mirusius arba gerai, arba nieko.
  De mórtuis aut bene, aut nihil.
 22. Pasakiau ir sielą nuraminau.
  Dixi et ánimam levávi.
 23. Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas.
  Ars longa, vita brevis.
 24. Panašūs panašiais gydomi.
  Simília simílibus curántur.
 25. Prieš prigimtį.
  Contra natúram.
Author:
laura9632
ID:
310440
Card Set:
Lotynų sentencijos 4/4
Updated:
2015-10-27 20:36:37
Tags:
dfvb
Folders:

Description:
sdf
Show Answers: