Doktryny - ćw. [2]

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Struktura społ Egiptu
  Piramida, niewolnicy poza nią
 2. Ustrój u żydów
  Teokracja judaistyczna
 3. Symmarchia
  Rodzaj związku opartego na wspólnej wierze (symmarchia delficka)
 4. Polis a polityka
  • Polis = wspólnota obywateli
  • Polityka = to co dot. polis
 5. Człowiek to zwierzę Polityczne
  • Arystoteles
  • Zoon politikon
 6. Jak zreformował Klejstenes?
  Potrzebował ludu - podburzał go > przeprowadził reformy
 7. Solon
  • Regulacja kwestii zw. z życiem osobistym
  • Rozbiie na 4 kl. majątkowe - każda miała dostęp do okr. urzędów
  • Stworzył heliaję - sąd ludowy - za uczest. diet; można odwołać się tu od dec. urzędników
  • Spisane i postawione na agorze
 8. Oligarchia a arystokracja
  • Oligarchia = najbogatsi
  • Arystokracja = dobrze urodzeni
 9. Prawo Drakona
  Wprowadzenie obrony koniecznej, zbrodni w afekcie - zakońcenie vendetty rodowej
 10. Autarkia
  • Samowystarczalność
  • Możliwe w polis, bo to miasto - "centrum" i okoliczne wioski - "spichlerze"
 11. Zasady demokracji
  • Wolność = wolność słowa + wolność bycia wysłuchanym
  • Praworządność - dobrowolne przestrzeganie prawa
  • Izonomia = równość praw i równy dost. do urzędów
 12. Wolność i stabilność państwa
  • Jej gwarantem przestrzeganie prawa
  • Wolność starożytna - niezależność od woli drugiego człowieka
  • Dlatego idealna wolność w Sparcie - stały ustrój, bez przewrotów itp.
 13. Tyrania
  Najbardziej cierpi arystokracja, a lud na ogół się cieszy
Author:
riatoz966
ID:
310518
Card Set:
Doktryny - ćw. [2]
Updated:
2015-10-28 20:50:06
Tags:
Asd
Folders:
Doktryny - notatki z ćw.
Description:
Asd
Show Answers: