Doktryny - ćw. [3]

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Relatywizm
  Wszystko jest względne
 2. Sofiści
  Uczyli za pieniądze
 3. Sokrates
  • Intelektualizm etyczny - niewiedza prowadzi do zła
  • Dajmon - coś jakby sumienie
  • Dusza ludzka - nieśmiertelna
  • Stosowanie dialektyki
  • Miauetyczna (położnicza) - wspomożenie ucznia w uświadomienie sobie prawdy, którą już zna
  • Elenktyczna - zbijanie twierdzeń przeciwnika - uświadomienie absurdu
 4. Platon
  • "Państwo" [NIE "O PAŃSTWIE", bo to CYCERON]
  • Akademia
  • Świat idei - doskonały i niezmienny
  • Preegzystencja duszy - Dusza jest ze świata idei (pamięta pewne rzeczy); anamneza procesem przypominania
  • Świat fizyczny odbiciem niedoskonałym św. idei - byt udzielony
  • Dusza według Platona
  • Człowiek symbolizujący rozum + Lew symbolizujący odwagę + Himera symbolizująca silne emocje
  • Wszystkie 3 ma spajać sprawiedliwość
  • Hierarchia ludzi (oparta na mądrości a nie majątku) - ustrój idealny - Kallipolis
  • Mędrzec - +50 lat; filozofowie żyjący w komunach; problem jak ocenić kto jest mędrecem (nikt)
  • Wojownik 
  • Ludzie - żywiciele - muszą znaleźć umiar i kontrolwoac emocje, bo są dalecy od cnoty
 5. Kolejnośc zmiany ustrojów
  • Timokracja = rządy wojowników > bogacą się
  • Oligarchia > bunt biedoty
  • Demokracja > anarchia
  • Tyrania (hejtowana przez Platona - nie oparte na ideach)
 6. Arystoteles
  • Liceum
  • "O ustroju politycznym Aten"
  • Inspirował się nim św. Tomasz
  • Nie ma państwa idealnego
  • Rzeczywistość jest prawdziwa - jest tak jak to widzimy - realizm
  • Empirycznie a nie apriorycznie (oparte z góry na założeniach -od rozumu, a nie dośw.)
  • Rządy dobre i złe
  • 1 osoba - Monarchia vs Tyrania
  • Grupa - Arystokracja vs Oligarchia
  • Całość - Politeja vs Demokracja
  • Podział na klasy
  • Znakomici
  • Lud
  • Stan średni - mają kasę, ale pracować muszą + mają wiedzę, ale nie aż tyle - mogą być partnerem znakomitych, nie nienawidzonym przez lud; ich władza to politeja
  • Politeja - dobry ustr. - połączenie dwóch złych (Oligarchia + demokracja)
 7. Sprawiedliwość Arystotelesa
  • Rozdzielająca - sprawiedliwy rozdział dóbr
  • Wyrównująca - kompensacja krzywd

Card Set Information

Author:
riatoz966
ID:
310521
Filename:
Doktryny - ćw. [3]
Updated:
2015-10-28 20:47:42
Tags:
asd
Folders:
Doktryny - notatki z ćw.
Description:
asd
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview