English

The flashcards below were created by user jolanta.sudol31 on FreezingBlue Flashcards.

 1. jadalny, zdatny do spożycia
  edible -edebl
 2. niejadalny
  inedible-ynedebl
 3. spożyć, przyjmować pokarm
  ingest- indzest
 4. trawić, strawić lub
  skrót, streszczenie, przegląd
  • to digest-dajdzest or
  • to digest information.
 5. wyciąg, ekstrakt (np. z rośliny) lub
  wydobywać, uzyskiwać.
  • extract-ekstrakt 
  • (vanilla extract-noun) ( to extract gold, blood-verb).
 6. surowy
  raw-roo
 7. odżywianie,
  (Dobre odżywianie jest niezbędne dla zdrowia.
  • nutrition-nju-tryszyn (noun)
  • Good nutrition is essential for good health
 8. pożywny, (przymiotnik)
  Pizza z dużą ilością warzyw może być całkiem pożywna
  • nutritious-nju-tryszys,
  • A good pizza with lots of vegetables can be quite nutritious.
 9. czysty, bez domieszek
  pure-pjue
 10. rosół,
  Gdzie kucharek 6.....
  • broth-brof.
  • Too many cooks spoil the broth.
Author:
jolanta.sudol31
ID:
310639
Card Set:
English
Updated:
2015-10-30 10:17:30
Tags:
food
Folders:

Description:
Food
Show Answers: