Longman Maturita Accelerator Unit 1

The flashcards below were created by user machrDoma on FreezingBlue Flashcards.

 1. mateřské znaménko
  beauty spot
 2. ďolíček
  dimple
 3. pihy
  freckles
 4. jizva
  scar
 5. vrásky
  wrinkles
 6. postava, tělesná konstrukce
  build
 7. svalnatý
  muscular
 8. obézní
  obese
 9. mající nadváhu
  overweight
 10. drobný, útlý
  petite
 11. buclatý, boubelatý
  plump
 12. vyhublý
  skinny
 13. štíhlý, útlý
  slender
 14. podsaditý
  stocky
 15. nabarvené vlasy
  dyed
 16. ofina
  fringe
 17. kudrnatý
  frizzy
 18. melíry
  highlights
 19. copy
  plaits
 20. dlouhé po ramena
  shoulder-length
 21. ježaté
  spiky
 22. vlasy s barevnými proužky
  streaky
 23. svázané do uzlu, do drdolu
  tied in a bun
 24. letmo pohlédnout
  glance
 25. zlostně hledět
  glare
 26. zahlédnout
  glimpse
 27. zírat, civět
  peer
 28. upřeně se dívat ,zírat
  stare
 29. mumlat, zabručet
  mutter
 30. zakřičet, řvát
  shout
 31. koktak
  stutter
 32. šeptat
  whisper
 33. řvát, křičet
  yell
 34. bouchnout pěstí
  bang your fist
 35. zkřížit nohy
  cross your legs
 36. založit ruce (na hrudi)
  fold your arms (across your chest)
 37. mračit se
  frown
 38. gesto
  gesture
 39. zaklonit se
  lean back
 40. držení těla, postoj
  posture
 41. našpulte rty
  purse your lips
 42. zvedněte obočí
  raise your eyebrows
 43. zavrťte hlavou
  shake your head
 44. pokrčte rameny
  shrug your shoulders
 45. třást se
  tremble
 46. mrknout
  wink
 47. ošuntělý, zanedbaný
  scruffy
 48. otrhaný, omšelý
  shabby
 49. elegantní, vkusný
  smart
 50. sportovní
  sporty
 51. módní
  trendy
 52. pytlovitý, plandavý
  baggy
 53. všední, pro volný čas
  casual
 54. károvaný, kostkovaný
  checked
 55. zmačkaný
  creased
 56. vybledlý
  faded
 57. květinový
  floral
 58. sklad
  fold
 59. ne/formální
  in/formal
 60. volný
  loose
 61. srazit se (oblečení)
  shrink
 62. natáhnout se (obleč.)
  stretch
 63. pruhovaný
  striped
 64. těsný
  tight
 65. rozepnout (knofle)
  undo (the buttons)
 66. rozvázat (boty)
  untie (the shoes)
 67. roztržitý, nepozorný
  absent-minded
 68. hádavý
  argumentative
 69. namyšlenost, arogance
  arrogance
 70. namyšlený, arogantní
  arrogant
 71. panovačný
  bossy
 72. lehkomyslný, neopatrný
  careless
 73. starostlivý, pečující
  caring
 74. veselý, optimistický
  cheerful
 75. soutěživý
  competetive
 76. ješitný, domýšlivý
  conceited
 77. sebedůvěra
  confidence
 78. svědomitý, pečlivý
  conscientious
 79. nečestný, neupřímný
  dishonest
 80. neloajální, nevěrní
  disloyal
 81. nesystematický
  disorganized
 82. nudný, nezajímavý
  dull
 83. výkonný
  efficient
 84. sobecký, sebestředný
  egotistical
 85. nedostatek, charakterová vada
  flaw
 86. štědrý
  generous
 87. naivní, důvěřivý
  gullible
 88. poctivost
  honesty
 89. nápaditý
  imaginative
 90. nedospělý
  immature
 91. netrpělivý
  impatient
 92. nezdvořilý
  impolite
 93. necitlivý
  insensitive
 94. neupřímný
  insincere
 95. nestranný
  impartial
 96. nezodpovědný
  irresponsible
 97. vlídnost, laskavost
  kindness
 98. věrnost, loajalita
  loyalty
 99. dospělost
  maturity
 100. zlý
  mean
 101. hloubavý
  meditative
 102. nepořádný
  messy
 103. skromný
  modest
 104. omezený, úzkoprsý
  narrow-minded
 105. přehnaně ctižádostivý
  over-ambitious
 106. zaujatý, předpojatý
  partial
 107. perfekcionismus
  perfectionism
 108. perfekcionista
  perfectionist
 109. zdvořilost
  politeness
 110. otálení, odklady
  procrastination
 111. otálející, odkládající práci
  procrastinator
 112. vzpurný, vzdorovitý
  rebellious
 113. spolehlivý
  reliable
 114. zdrženlivý
  reserved
 115. hrubost, neomalenost
  rudeness
 116. sebestředný
  self-centered
 117. sebejistý
  self-confident
 118. nesmělý, rozpačitý
  self-conscious
 119. rozumný
  sensible
 120. citlivost
  sensitivity
 121. společenskost
  sociability
 122. upřimnost
  sensitivity
 123. přísný, tvrdý
  strict
 124. tvrdohlavý
  stubborn
 125. soucitný
  sympathetic
 126. upovídaný
  talkative
 127. nespolehlivý
  unreliable
 128. nerozumný
  unreasonable
 129. bezohledný
  unscrupulous
 130. marnivý
  vain
 131. zbožňovat
  adore
 132. ohromený
  amazed
 133. strach
  anxiety
 134. zneklidněný
  axious
 135. znepokojený
  apprehensive
 136. stydící se
  ashamed
 137. udivený
  astonised
 138. mít někoho dost
  be fed up with sb
 139. zmatený, vyjevený
  bewildered
 140. zmatený, popletený
  confused
 141. spokojený s
  content with
 142. sklíčený
  depressed
 143. zničený
  devastated
 144. nadšený
  elated
 145. v rozpacích, trapně se cítící
  embarrassed
 146. emoční inteligence
  emotional intelligence
 147. nadšený
  excited
 148. vyčerpaný
  exhausted
 149. vystrašený
  frightened
 150. znechucený
  frustrated
 151. rozzuřený
  furious
 152. sklesný
  gloomy
 153. mající zlomené srdce
  hearthbroken
 154. lhostejný k
  indifferent to
 155. mít náladu
  in the mood
 156. žárlivá
  jealous
 157. toužit po někom
  long for sth/sb
 158. přestat se ovládat
  lose your temper
 159. nešťastný
  miserable
 160. dojatý
  moved
 161. ohromený
  overwhelmed
 162. drbat někoho proti srsti
  rub sb up the wrong way
 163. vystresovaný
  stressed out
 164. vyděšený
  terrified/petrified
 165. nadšený
  thrilled
 166. zoufalý
  wretched
 167. předpokládat
  assume
 168. předpoklad
  assumption
 169. mít na mysli
  be on sb's mind
 170. rozmyslet si
  change your mind
 171. uvědomit si
  come to realisation
 172. vybavit si
  come to mind
 173. pochválit (někoho za co)
  compliment (sb on sth)
 174. postavit se
  confront
 175. vypořádat se
  deal (with sth)
 176. získat si něčí důvěru
  gain sb's confidence
 177. odbočit
  det sidetracked
 178. pochopit něco
  get your head around
 179. stoupnout do hlavy
  do to one's head
 180. mít na něco něco (dobře chápat)
  have a good head for sth
 181. nevzpomínat si na něco
  have no recollection of sth
 182. negramotný
  illiterate
 183. představivost
  imagination
 184. přestavit si
  imagine
 185. ztratit hlavi
  lose your head
 186. zbláznit
  lose your mind
 187. rozhodnout se
  make up your mind
 188. dělat více činností
  multi-task
 189. vnímat
  perceive
 190. vnímání
  perception
 191. uvědomění si
  realisation
 192. uvědomit si realise
 193. vzpomenout si
  recollect
 194. vzpomínka
  recollection
 195. považovat za
  regard as
 196. obdivovat
  admire
 197. schvalovat
  approve
 198. dosáhnout svých cílů
  achieve sb's ambitions
 199. postoj
  attitude
 200. přesvědčení, víra
  belief
 201. spokojený s
  content with
 202. přesvědčený o
  convinced of
 203. nesouhlasit
  disapprove
 204. odmítnout, zavrhnout
  dismiss
 205. odmítavý
  dismissive
 206. soustředěný na
  focused on
 207. do něčeho se pustit
  have a go at sth
 208. mít vynikající vkus
  have excellent taste
 209. lhostejný
  indifferent to
 210. trvat na něčem
  insist on
 211. zanícený zastánce
  passionate believer
 212. považovat někoho za
  regard sb as
 213. stanovit si vysoká měřítka
  set yourself high standarts
 214. podporující
  supportive
 215. silně se o něco zajímat
  take a keen interest in sth
 216. zakládat si (na něčem)
  take pride in sth
 217. vykonat/provést
  carry out
 218. sestavit seznam
  draw up a list
 219. sesypat se
  fall apart
 220. povyšovat se nad koho
  look down on sb
 221. vzhlížet k někomu
  look up to sb
 222. rozhodnout se
  make up one's mind
 223. začít s něčím
  start off
 224. odškrtnout si něco
  tick sth off
 225. unavit vyčerpat
  wear out
Author:
machrDoma
ID:
310863
Card Set:
Longman Maturita Accelerator Unit 1
Updated:
2015-11-03 20:02:21
Tags:
Longman Maturita Accelerator Unit
Folders:

Description:
Longman Maturita Accelerator Unit 1
Show Answers: