SAS 1_vocabulary_set 008

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. antagligen
  probably
 2. fatta
  take
 3. fattade
  took
 4. ägnade sig
  devoted oneself
 5. ensidigt åt
  unilaterally
 6. mångsidig
  versatile
 7. begränsade
  restricted
 8. inledde
  initiated
 9. ansenlig
  considerable
 10. boksamling
  book collection
 11. givetvis
  of course
 12. hovet
  court
 13. anlände
  arrived
 14. dragiga
  drafty
 15. drog på sig
  caught (as in caught cold)
 16. förknippade
  associated
 17. genomdriva
  enforced
 18. tronföljare
  successor
 19. bestörtning
  dismay
 20. skälen
  the reasons
 21. för gott
  for good
 22. består av
  consists of
 23. varumarken
  Trademark
 24. tjänare
  servant
 25. ofantligt
  immensely
Author:
Quilly
ID:
311107
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 008
Updated:
2015-11-11 08:30:40
Tags:
swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: