SAS 1_vocabulary_set 012

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. anlända
  arrive
 2. utföra
  carry
 3. avsky
  loathing
 4. avsätta
  ousted
 5. inbilla
  imagine
 6. styrka
  strengthen
 7. bete sig
  behave
 8. sjuda
  seethe
 9. svimma
  fainting
 10. godkänna
  approve
 11. stöta
  bumping
 12. mottaga
  receive
 13. skingra
  disperse
 14. avstå
  refrain
 15. leda
  lead
 16. begreppet
  term, word
 17. består av
  consists of
 18. mått mätt
  standards
 19. hälla reda på
  keep track of
 20. seklet
  century
 21. på resande fot
  on the move
 22. läggning
  orientation
 23. tillbakadragen
  withdrawn
 24. avskydde
  hatred
 25. offrade
  sacrificed
Author:
Quilly
ID:
311111
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 012
Updated:
2015-11-11 08:39:34
Tags:
swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: