SAS 1_vocabulary_set 014

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. äger rum
  takes place
 2. i genomsnitt
  on average
 3. myntats
  coined
 4. frekvens
  frequency
 5. jämförelsevis
  comparatively
 6. andelen upplösta
  the percentage dissolved
 7. homogena
  homogenus
 8. påfrestningen
  the strain
 9. utsätts
  exposed
 10. tålig
  resistant
 11. utsträckning
  extent
 12. benägen
  susceptible
 13. umgänge
  intercourse (interaction)
 14. osynliga
  invisible
 15. växelvis
  alternatively
 16. vårdnad
  custody
 17. osams om
  disagree on
 18. inlevelse
  empathy
 19. anpassningsförmågan
  adaptability
 20. företeelse
  phenomenon
 21. gällde
  applied
 22. oåtkomliga
  inaccessible
 23. kännetecknade
  characterized
 24. varade
  lasted
 25. bekantskapen
  acquaintance
Author:
Quilly
ID:
311114
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 014
Updated:
2015-11-11 08:43:14
Tags:
swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: