Unit 2

The flashcards below were created by user makrela on FreezingBlue Flashcards.

 1. herec
  actor
 2. herečka
  actress
 3. obdivovat
  admire sb
 4. dětství
  childhood
 5. sklíčený, deprimovaný
  depressed
 6. deprese, sklíčenost
  depression
 7. sláva, věhlas
  fame
 8. růst, dospívat
  grow up
 9. ikona
  icon
 10. legenda
  legend
 11. ubohý, mizerný
  misserable
 12. modelka / model
  model
 13. hudebník
  musician
 14. populární, hudební
  popular
 15. obstarávat / získavat peníze
  raise money
 16. odmítnout bojovat
  refuse to fight
 17. druhá světová válka
  Second World War
 18. střílet
  shoot
 19. sportovec
  sportsman
 20. sportovkyně
  sportswoman
 21. úspěšný
  successful
 22. mistr světa
  world champion
 23. skupina
  band
 24. kostelní jarmark
  church fair
 25. blízcí přátelé
  close friends
 26. titul
  degree
 27. rozejít se s někým / dát kopačky
  dump sb
 28. zamilovat se
  fall in love
 29. získat titul
  get a degree
 30. dostat práci
  get a job
 31. zasnoubit se
  get engaget
 32. oženit se / vdát se
  get married
 33. jít na universitu
  go to university
 34. šťastně až na věky
  happily ever after
 35. hádat se
  have an argument
 36. hit, trefa, rána,
  hit
 37. vyjít ze školy, ukončit školní docházku
  leave school
 38. odejít z university
  leave university
 39. paměť
  memory
 40. přestěhovat se
  move house
 41. oznámení vyhláška
  notice
 42. složit zkouišky
  pass your exams
 43. výkon, představení
  performance
 44. základní škola 9-11
  primary school
 45. pronajmout si byt
  rent a flat
 46. střední škola
  secondary school
 47. upřeně se na někoho dívat, zírat
  stare at
 48. začít chodit do školy
  start school
Author:
makrela
ID:
311136
Card Set:
Unit 2
Updated:
2015-11-08 22:00:05
Tags:
unit2
Folders:
slovicka
Description:
slovicka
Show Answers: