SAS 1_vocabulary_set 019

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. ansträngning
  effort
 2. ådrorna
  veins
 3. tinningarna
  temples (on the head)
 4. sossarn
  Social Democrats
 5. förfärligt
  dreadful
 6. utnyttjar
  utilize
 7. övertag
  advantage
 8. drämma
  slugging
 9. retsamt
  teasingly
 10. i sånafall
  in such cases
 11. skadeglatt
  maliciously
 12. drivs
  driven
 13. endera
  either
 14. vässar
  sharpen
 15. bäggedera
  both
 16. förmodade
  reputed
 17. ryms
  fit (fit into)
 18. åtminstone
  at least
 19. rodnar
  blushes
 20. segervisst
  victoriously
 21. omständligt
  winded
 22. gräla
  quarrel
 23. bedrägeri
  fraud
 24. tjuter
  howls
 25. snoka
  snoop
Author:
Quilly
ID:
311304
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 019
Updated:
2015-11-11 09:10:47
Tags:
Swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: