SAS 2_vocabulary_set 01

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. förintad
  destroyed
 2. uppmanade
  urged
 3. rejäl
  hearty
 4. morsk
  mettlesome
 5. följaktligen
  accordingly, consequently
 6. pränta
  engross
 7. väsentligt
  significantly
 8. stämplas
  labels
 9. grov
  coarse
 10. stöter
  encounters
 11. fornsvenska
  old swedish
 12. föreskrift
  regulation
 13. begå (begår, begick, begått) brott
  commit a crime
 14. förskjutits
  shifted
 15. täckande
  covering, opaque
 16. ytteranden
  opinions
 17. i själva verket
  in fact
 18. förmaning
  admonitions
 19. uppkomsten
  beginning, origin
 20. myten
  the myths
 21. mjöd
  mead
 22. bägare
  beaker, cup, goblet, chalice
 23. avfärdas
  dismissed
 24. pränt
  sketched
 25. begåvad
  gifted, talented
Author:
Quilly
ID:
311308
Card Set:
SAS 2_vocabulary_set 01
Updated:
2015-11-11 09:54:14
Tags:
Swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 2
Show Answers: