Pengajian Malaysia (Kerajaan Melaka)

The flashcards below were created by user rahmaturrahman on FreezingBlue Flashcards.

 1. Parameswara mengasaskan Melaka pada tahun?
  1400
 2. Parameswara adalah seorang putera dari..
  Palembang
 3. Mengapakah Parameswara melarikan diri ke Temasik bersama keluarga dan pengikutnya?
  Selepas gagal menyelamatkan Palembang.
 4. Parameswara melarikan diri bersama..
  Keluarga dan pengikutnya ke Muar kerana berasa dirinya tidak selamat kerana dicari oleh Siam.
 5. Temasik diperintah Gabenor yang dilantik oleh Raja Siam dan dia..
  Dibunuh oleh Parameswara dan Parameswara mengisytiharkan pemerintah di situ. Beliau dilayan dengan baik oleh Gabenor di situ.
 6. Siam telah mengatur rancang untuk menyerang Parameswara di Temasik dan ini menyebabkan..
  Parameswara melarikan diri ke Muar kerana berasa diri tidak selamat.
 7. Parameswara tiba di perkampungan nelayan Kuala Sungai Bertam dan mendirikan sebuah kerajaan bernama?
  Melaka.
Author:
rahmaturrahman
ID:
311441
Card Set:
Pengajian Malaysia (Kerajaan Melaka)
Updated:
2015-11-14 10:14:08
Tags:
Pengajian
Folders:

Description:
Kerajaan Melaka.
Show Answers: