Pentadbiran Kerajaan Melaka.

Card Set Information

Author:
rahmaturrahman
ID:
311443
Filename:
Pentadbiran Kerajaan Melaka.
Updated:
2015-11-14 04:37:27
Tags:
History
Folders:

Description:
Pentadbiran Kerajaan Melaka.
Show Answers:

 1. Melaka ditadbir menggunakan sistem?
  Sistem Pembesar Empat Lipatan
 2. Mengapakah Sistem Pembesar Empat lipatan digunakan?
  Untuk memastikan kelancaran pentadbiran Melaka.
 3. Sultan menjadi ketua dan dibantu oleh Pembesar Empat Lipatan teridiri daripada?
  Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana.
 4. Pembesar Empat Lipatan pula dibantu oleh pembesar..
  Berlapan, Pembesar Berenam Belas dan Pembesar Tiga Puluh Dua.