Pentadbiran Kerajaan Melaka.

The flashcards below were created by user rahmaturrahman on FreezingBlue Flashcards.

 1. Melaka ditadbir menggunakan sistem?
  Sistem Pembesar Empat Lipatan
 2. Mengapakah Sistem Pembesar Empat lipatan digunakan?
  Untuk memastikan kelancaran pentadbiran Melaka.
 3. Sultan menjadi ketua dan dibantu oleh Pembesar Empat Lipatan teridiri daripada?
  Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana.
 4. Pembesar Empat Lipatan pula dibantu oleh pembesar..
  Berlapan, Pembesar Berenam Belas dan Pembesar Tiga Puluh Dua.
Author:
rahmaturrahman
ID:
311443
Card Set:
Pentadbiran Kerajaan Melaka.
Updated:
2015-11-14 09:37:27
Tags:
History
Folders:

Description:
Pentadbiran Kerajaan Melaka.
Show Answers: