Francuski 10

The flashcards below were created by user kasdul on FreezingBlue Flashcards.

 1. odpoczywać
  se reposer
 2. raz dziennie
  un fois par jour
 3. mijać, spędzać, przebywać
  passer
 4. wakacje
  des vancances (f)
 5. dzień
  un jour
 6. mówić o tym
  parler de cela
 7. kilka, kilku
  quelques
 8. o czym?
  de quoi?
 9. padać (deszcz)
  pleuvoir
 10. bez przerwy
  sans cesse
 11. szczegół
  un détail
 12. miejsce
  une place
 13. Jakoś to będzie
  Ça va aller
 14. sama, sam; jeden, jedna
  un seul, une seule
 15. wydawać (pieniądze)
  dépenser
 16. bagażnik
  un coffre
 17. bryka, auto
  une bagnole
 18. wiedzieć, umieć, potrafić
  savoir
 19. wpierw, najpierw
  tout d'abord
 20. wybrać, wybierać
  choisir
 21. benzyna
  une essence
 22. Trudno mi wybrać
  Il m'est difficile de choisir
 23. trasa
  un itinéraire
 24. obydwa, obydwaj
  tout les deux
 25. proponować
  proposer
 26. miejsce
  un endroit
 27. zwiedzać
  visiter
 28. kilku, kilka
  plusieurs
 29. przyjazd
  une arrivée
 30. góra, góry
  une montagne
 31. wspaniały, wspaniale
  formidable
 32. zgadzać się
  être d'accord
 33. plan, projekt
  un projet
 34. całkowicie, zupełnie
  tout à fait
 35. przechodzić/ przejeżdżać przez
  passer par
 36. spać
  dormir
 37. namiot
  une tente
 38. pod
  sous
 39. konserwa
  une conserve
 40. jak długo, ile czasu
  combien de temps?
 41. pchać, popychać; rosnąć
  pousser
 42. broda
  une barbe
 43. zapuścić (brodę)
  faire pousser
 44. podczas
  pendant
 45. samochodem
  en voiture
 46. brzeg
  un bord
 47. nad morzem
  au bord de la mer
 48. wchodzić, wejść, wsiadać
  monter
 49. wspinać się
  grimper
 50. nie ubierać się
  ne pas s'habiller
 51. nie być głodnym
  ne pas avoir faim
 52. Zapuszczam brodę
  Je me fais pousser la barbe
 53. Daję wszystkim pracę
  Je fais travailler tout le monde
 54. Każę wszystkim pracować
  Je fais travailler tout le monde
 55. Sprowadzam Monikę
  Je fais venir Monique
Author:
kasdul
ID:
311456
Card Set:
Francuski 10
Updated:
2016-10-23 18:48:25
Tags:
słówka
Folders:
FRANCUSKI
Description:
fr
Show Answers: