MatteduggaB

Home > Preview

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.


 1. Mängdlära: union av A och B


  {1,2,3}∪{3,4,5} = {1,2,3,4,5}
 2. Mängdlära A och B
  • A snitt B

  {1,2,3} ∩ {3,4,5} = {3}
 3. n(B⋂C)
  antalet utfall, alltså en faktiskt siffra. Exempelvis 3. Räkna antalet element.
 4. Ekvationssystem: Vilka två sätt finns det att lösa ekvationssystem på?
  • 1. M.h.a. matriser
  • 2. M.h.a. Cramer
 5. Ekvationssystem: Hur löser vi ett ekvationssystem m.h.a. Cramers metod?
  • Först delar vi upp ekvationssystemet i tre matriser (x,y=HL) matris. Därefter ska vi räkna ut determinanterna först genom att ersätta kolonn ett med högerledet (för X) och sen kolonn två med högerledet (för Y).
 6. Ekvationssystem: Hur löser vi ett ekvationssystem m.h.a. matris?
  • Då använder vi inversen:
 7. Integraler: Steg för steg
  • Rita ut alla linjer/kurvor. Med hjälp av värdetabell t.ex. 
  • Markera ut arean som efterfrågas. 
  • Beräkna skärningspunkterna, ta då exempelvis  för att ta reda på för vilka intervall vår area gäller.
  • Därefter ska vi integrera funktionerna i detta intervall. 
  • Då följer 

  Detta räknar vi alltså ut arean under alla funktionerna och sedan tar vi bort den del vi inte ska räkna med.
 8. Matriser: skevsymmetrisk?
  När -A=A'
 9. Matriser: transponat?
  A' är A-transponat. Man tar då raderna i A och gör till kolonner i A'.
 10. Ränteräkning: vilka tre delar?
  • 1. månatliga betalningen.
  • Här tar vi:

  kontantpris=kontantinsats+diskonterad månadsbetalning+diskonterad restskuld

  • 2. kreditkostnad.
  • Här tar vi: uppläggningsavgift+kontantinsats+månatlig betalning (inklusive aviavgift)*antalet månader-kontantpriset.
  • 3. Effektiv årsränta
  • Här tar vi kontantpris=uppläggningsavgift+diskonterat månadsavgiften(inkl aviavgift)+diskonterat restskuld. Vi löser ut den nya räntan då som är den effektiva månadsräntan. 

  • Därefter räknar vi ut den effektiva ÅRSräntan genom formeln: 
  • Där i är den effektiva månadsräntan och n=12 .
 11. Ränteräkning: Diskontera månatlig betalning?
  där a=månatliga betalningen, r=räntesatsen per år och m=löptiden i månader
 12. Ränteräkning: Diskontera restskulden?
   där r=räntesatsen per år och m=löptiden i månader
 13. Matriser: är matrisen symmetrisk?
  Den är symmetrisk om dess transponat är samma som matrisen.

Card Set Information

Author:
maskenjao
ID:
311609
Filename:
MatteduggaB
Updated:
2015-11-20 09:45:51
Tags:
hej på dig
Folders:
hej på dig
Description:
Hej på dig
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview