První Pomoc

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. To give
  To administer
  • Poskytnout
  • Poskytnu
 2. To do
  To carry out
  • Provést
  • Provedu
 3. To fix
  To immobilise
  Znehybnit
 4. To sew
  To suture
  • Sešit
  • Sešiju
 5. To guarantee
  To secure
  Zajistit
 6. To restore
  Obnovit
 7. To unblock
  To loosen
  Uvolnit
 8. To put (on)
  Přiložit
 9. To rinse
  • Vypláchnout
  • Vypláchnu
 10. To remove
  Odstranit
 11. To transport (4)
  • Transportovat
  • Převézt
  • Dopravit
  • Přepravit
 12. Unconsciousness
  Bezvědomí
 13. Function
  Activity
  činnost
 14. To disinfect
  Dezinfikovat
 15. Splint
  Dlaha
 16. To get (somewhere)
  Dostat se
 17. Needle
  Jehla
 18. To bleed
  Krvácet
 19. Bleeding
  Krvácení
 20. Pulse rate
  Tepová frekvence
 21. ICU
  JIPka
 22. Bite
  Kousnutí
 23. Acid
  Kyselina
 24. Ointment
  Mast
 25. Place
  Spot
  Místo
 26. Bruise
  Modřina
 27. Acute
  Náhlý
 28. Drug user
  Narkoman
 29. Sticking plaster
  Band aid
  Náplast
 30. Danger
  Nebezpečí
 31. Accident
  Nehoda
 32. Sterile dressing
  Sterilní obvaz
 33. Pressure dressing
  Tlakový obvaz
 34. Scrape
  Graze
  Odřenina
 35. Life threatening situation
  Ohrožení života
 36. Frostbite
  Omrzlina
 37. Scald
  Opaření
 38. Hypothermia
  Podchlazení
 39. Burn
  Popálení
 40. Chemical burn
  Poleptání
 41. Injury
  Poranění
 42. Defect
  Disorder
  Porucha
 43. Cut
  Nicked
  Pořezaný
 44. Cause
  Reason
  Příčina
 45. Wound
  Rána
 46. Plaster
  Cast
  Sádra
 47. Suicide
  Sebevražda
 48. Lethal
  Fatal
  Smrtelný
 49. Condition
  State
  Stav
 50. Shock
  Šok
 51. To flow
  Téct
 52. To drown
  Topit se
 53. Artificial respiration
  Umělé dýchání
 54. Sunstroke
  úpal
 55. Injury
  úraz
 56. Drowning
  Utonutí
 57. Heatstroke
  úžeh
 58. To save
  To rescue
  Zachránit
 59. To cover
  Zakrýt
 60. To use a sticking plaster
  • Zalepit
  • Přelepit
 61. To constrict
  Zaškrtit
 62. Injured
  Zraněný
 63. Fracture
  Zlomenina
 64. Skull wound
  • Rozbit lebku
  • Poranizy lebku
 65. Sweat
  Pot
 66. Careless
  Bezstarostné
 67. Stretch
  Natáhnout
 68. Twist
  Kymknout
 69. Blister
  Puchýře
 70. To cut
  řizmut se
Author:
Marine
ID:
311817
Card Set:
První Pomoc
Updated:
2015-11-21 21:10:01
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
První Pomoc - First Aid
Show Answers: