kardiovaskulární Systém

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Palpitation
  bušení srdce
 2. Vessel
  Céva
 3. Breathing
  Respiratory
  Dechový
 4. Breathing
  Dýchání
 5. Valve
  Chlopeň
 6. Walk
  Chůze
 7. Chamber
  Ventricle
  Komora
 8. Therapy
  Léčba
 9. Mild
  Mírný
 10. Quantity
  Množství
 11. Exertion
  Námaha
 12. Sick (person)
  Nemocný
 13. To appear
  Objevit se
 14. Area
  Oblast
 15. To wither away
  To die out
  Odumřít
 16. To belong
  Patřit
 17. Arm
  Paže
 18. Feeling
  Pocit
 19. To describe
  Popsat
 20. To sweat
  Potit se
 21. Pill
  Powder
  Prášek
 22. To manifest
  Projevovat se
 23. To stop
  To cease
  Přestat
 24. Symptom
  Příznak
 25. To give
  Podávat
 26. Need
  Potřeba
 27. Therefore
  • Proto
  • Tak
 28. To extend
  To enlarge
  Rozšířit
 29. Dilution
  ředění
 30. To thin
  ředit
 31. Atrium
  Síň
 32. Weakness
  Slabost
 33. To reduce
  To decrease
  Snížit
 34. Heart (noun)
  Srdce
 35. Heart (adjective)
  Srdeční
 36. To spread
  Šířit se
 37. Physical
  • Tělesný
  • Fyzický
 38. To suffer
  Trpět
 39. Blocked
  Ucpaný
 40. To die (perfective)
  Umřít
 41. To die (imperfective)
  Umírat
 42. Coronary artery
  Věnčitá tepna
 43. Put in
  Insert in
  Vložit
 44. Creating
  Vytvoření
 45. Always
  Vždy
 46. At the same time
  Zároveň
 47. Load
  Stress
  Zátěž
 48. To cause
  Způsobit
 49. Stomach
  žaludek
 50. Vein
  žíla
 51. Life threatening status
  Ohrožující stav
 52. Burning pain
  Polívku bolestí
 53. More like
  Spíše
 54. In women
  U žen
 55. According to the need
  Podle potřeby
 56. Among other therapy
  Mezi další léčbu
 57. Oxygenated
  Okysličenou
 58. Thermometer
  Teploměr
 59. Anticoagulant
  Léky na ředění krve
 60. Always (without interruption)
  Pořad
 61. Always (in the morning)
  Vždycky
 62. Do you have chest pain?
  Bolí vás na hrudi?
 63. What is the pain like?
  Jaká je ta bolest?
 64. Where does the pain spread?
  Kam se ta bolest šíří?
 65. Do you sweat when you are in pain?
  Potíte se při bolesti?
 66. What is your breathing like?
  Jak se vám dýchá?
 67. Do you feel as if you are suffocating?
  Máte pocit, že se dusíte?
 68. How often do you have the pain?
  Jak často máte bolesti?
 69. Are you tired?
  Jste unavený?
 70. Do you smoke?
  Kouříte?
 71. How many cigarettes a day?
  Kolik cigaret denně?
 72. What medications do you take?
  Jaké léky berete?
 73. Do you have heart palpitations?
  Míváte bušení srdce?
 74. Do you have high blood pressure?
  Máte vysoký tlak?
 75. Have you ever had an ECG done?
  Byl jste někdy na EKG?
Author:
Marine
ID:
311819
Card Set:
kardiovaskulární Systém
Updated:
2015-11-22 17:31:46
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
kardiovaskulární Systém - Cardiovascular system
Show Answers: