ausblick1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. abhängen von (dat)
  bir şeye bağlı olmak
 2. sich anziehen
  giyinmek
 3. aufbauen
  bir şeyi yapılandırmak kurmak
 4. austauschen
  bir şeyi değiştirmek
 5. jdn. bedienen
  birine hizmet etmek
 6. sich beeilen
  acele etmek
 7. jdn begleiten
  birine eşlik etmek
 8. sich beschweren (über)
  biri / bir şey hakkında şikayette bulunmak
 9. etw. besorgen
  bir şeyi temin etmek
 10. etw. bestellen
  sipariş etmek
 11. sich engagieren (für)(akk)
  kendini bir şey için adapte etmek / bir şey için hazır olmak
 12. entstehen
  meydana gelmek / oluşmak
 13. jdn. erwischen
  yakalamak
 14. etw. finanzieren
  bir şeyi,birini finanse etmek / masraflarını karşılamak
 15. gelten (es gilt,galt,gegolten)
  bir şeyin geçerli olması
 16. jobben
  işte çalışmak
 17. etw. kleben
  yapıştırmak
 18. klingeln
  zil çalmak
 19. etw kontrollieren
  kontrol etmek
 20. nachdenken über (akk) (dachte nach,nachgedacht)
  düşünmek
 21. jdn. nerven
  birini sinir etmek/kızdırmak
 22. stattfinden (fand statt,stattgefunden)
  vuku bulmak,meydana gelmek
 23. sich treffen mit (dat) (traf,hat getroffen)
  buluşmak
 24. sich verabreden mit (dat)
  biriyle bir randevusu olmak
 25. (zeit) verbringen (verbrachte,verbracht)
  zaman geçirmek
 26. etw. verteilen
  dağıtmak
 27. etw. wärmen
  ısıtmak
 28. werben (man wirbt) für(akk) (warb,geworben)
  bir şeyin reklamını yapmak
 29. *allerdings
  fakat lakin
 30. angenehm
  Hoş
 31. Anschließend
  takiben bundan sonra
 32. ausschlaggebend
  ağır basan,kesin sonuca etkkisi olan
 33. alkoholfrei
  alkolsüz
 34. alkoholisch
  Alkollü
 35. begeistert
  heyecanlı
 36. beliebt
  sevilen
 37. *bereits
  hali hazırda
 38. besetzt
  dolu,
 39. *draußen
  dışarıda
 40. *dagegen
  buna karşı
 41. *eher
  daha ziyade
 42. eigen
  Kendi
 43. einzig
  Tek
 44. fröhlich
  Neşeli
 45. gespannt
  Meraklı heyeanlı
 46. hoch
  Yüksek
 47. kostenlos
  ücretsiz
 48. künftig
  gelecekteki
 49. künstlich
  yapay
 50. *längst
  çoktan
 51. lokal
  yerel
 52. *manschmal
  bazen
 53. *meistens
  çoğunlukla
 54. *mittlerweile
  bu arada
 55. momentan
  şu anda
 56. *nämlich
  Yani
 57. nass
  ıslak
 58. neugierig
  meraklı
 59. niedrig
  alçak, düşük
 60. *normalerweise
  normalde
 61. passend
  uygun
 62. unpassend
  uygunsuz
 63. preiswert
  ucuz
 64. profossionell
  profesyonel
 65. schick
  şık
 66. schläfrig
  uykulu
 67. selten (meist Adverb)
  Nadiren
 68. spannend
  Heyecanlı
 69. täglich
  günlük
 70. *übrigens
  ayrıca
 71. umfangreich
  detaylı etraflı
 72. *unterwegs
  yolda
 73. ursprünglich
  aslen köken olarak
 74. volljährig
  reşit
 75. vorwiegend
  öncelikle
 76. wenigstens
  En azından
 77. zweimal
  iki kere
 78. zwischendurch
  arada bir
 79. der Anlass,..e
  vesile
 80. die Anmeldung,en
  kayıt
 81. der Auftritt,e
  sahneye çıkmak
 82. der Ausweis,e
  kimlik
 83. die Begleitung
  refakat,eşlik
 84. die Dauer
  müddet ,süre
 85. die Dekoration,en
  dekorasyon
 86. der Eintritt
  giriş
 87. die Firmengründung,en
  bir firmanın kurulması
 88. der Gast,..e
  misafir
 89. die Gaststätte,n
  alman usülü lokanta+pansiyon
 90. die Geldstrafe,n
  para cezası
 91. die Geschaeftsleute(pl)
  iş adamları
 92. das Gesetz,e
  yasa
 93. das Getraenk,e
  içecek
 94. der Grund,..e
  sebep
 95. der Handzettel,-
  not kağıdı
 96. die Insel,n
  ada
 97. die Jugenddisco,s
  gençlik diskosu
 98. das Konto,Konten
  hesap
 99. das Lager,-
  depo,ambar
 100. die Menge,n
  yığın ,kütle,miktar
 101. das Mischungsverhaeltnis,se
  karışım oranı
 102. das Mitglied,er
  üye
 103. das Mittel,-
  araç
 104. das Mittelmeer
  akdeniz
 105. der Nebel
  sis
 106. die Literatur
  edebiyat
 107. der Nachwuchkünstler,-
  yeni nesil sanatçı
 108. die Partystimmung
  parti havası
 109. der Pass,..e
  pasaport
 110. der Preis,e
  fiyat
 111. das Publikum
  seyirci
 112. die Qualitaet,en
  kalite
 113. der Saal,saele
  salon
 114. die Sammlung,en
  koleksiyon
 115. der Schaum
  köpük
 116. das Schlagzeug,e
  bateri
 117. die Schlange,n
  yılan,bekleme kuyruğu
 118. die Schulden (pl)
  borç
 119. die Sicherheitsleute(pl)
  güvenlikçi
 120. der Sitzplatz,..e
  oturma yeri
 121. die Stadtbücherei,en
  şehir kütüphanesi
 122. der Tannenzweig,e
  çam dalı
 123. die Tanzflaeche,n
  dans pisti
 124. die Tanzschule,n
  dans okulu
 125. das Teelicht,er
  alüminyum muhafaza içindde küçük mum
 126. der Tipp,s
  öğüt
 127. der Umweltschutz
  çevre koruma
 128. die Veranstaltung,en
  organizasyon
 129. der Versuch,e
  deney,deneme
 130. der Vorteil,e
  avantaj,fayda
 131. die Wand,..e
  duvar
 132. das Wechselgeld
  bozuk para
 133. das Weichnachtslied,er
  yılbaşı şarkısı
 134. der Wirt,e
  lokanta ya da otel sahibi
 135. die Wohngegend,en
  oturulan semt
 136. der Zeichentrickfilm,e
  çizgi film
 137. der Zeitvertreib
  zaman geçirme
 138. das Zeugnis,se
  karne
Author:
Anonymous
ID:
311926
Card Set:
ausblick1
Updated:
2015-11-23 17:13:40
Tags:
esenduman
Folders:

Description:
ausblick1 le:3 verben+adjektive+adverbien+nomen
Show Answers: