Francuski 14

The flashcards below were created by user kasdul on FreezingBlue Flashcards.

 1. redakcja
  une rédaction
 2. oprowadzać
  faire visiter
 3. dyspozycja
  une disposition
 4. redaktor naczelny
  un rédacteur en chef
 5. osobistość
  un personnage
 6. ważny
  important(e)
 7. inteligentny
  intelligent(e)
 8. lepiej
  mieux
 9. zajmować się czymś
  s'occuper de
 10. redagować
  rédiger
 11. wiadomości różne, kronika
  faits divers
 12. w głębi
  au fond
 13. życia
  la vie
 14. o tej porze
  à cette heure-ci
 15. notatka
  une note
 16. artykuł
  un article
 17. sąd
  un tribunal
 18. inny, inna
  un autre, une autre
 19. merostwo
  une mairie
 20. siedziba
  un siège
 21. związek zawodowy
  un syndicat
 22. i tak dalej
  ainsi de suite
 23. wyjaśniać
  expliquer
 24. aparat
  un appareil
 25. z bliska
  de près
 26. nadawać
  transmettre
 27. wiadomość
  un message
 28. niezupełnie
  pas exactement
 29. z całego świata
  du monde entier
 30. specjalny wysłannik
  un envoyé special
 31. wszędzie
  partout
 32. kraj
  un pays
 33. założyć, przyjąć założenie
  admettre
 34. przypuśćmy, że
  admettons que
 35. drukować
  impromer
 36. maszyna drukarska
  une imprimante
 37. środek
  un milieu
 38. na całym świecie
  dans le monde entier
 39. Nigdy go tu nie ma
  Il n'est jamais là
 40. notować
  prendre des notes
 41. Dzieje się coś ważnego
  Il se passer quelque chose d'important
 42. Kończę pisać artykuł
  Je finis d'érire un article
 43. Co (tu) się dzieje
  Que se passe-t-il
 44. Wiem wszystko od niej
  Je sais tout sur elle
Author:
kasdul
ID:
311934
Card Set:
Francuski 14
Updated:
2016-10-23 18:45:30
Tags:
słówka
Folders:
FRANCUSKI
Description:
ddd
Show Answers: