Kapitel 10

The flashcards below were created by user paplak on FreezingBlue Flashcards.

 1. żyć w innej kulturze
  in einer anderen Kultur leben
 2. mówić w innym języku
  eine andere Sprache sprechen
 3. wydawać się dziwnym / rzucającym się w oczy
  sich merkwurdig / auffallend anziehen
 4. być innego wyznania
  eine andere Konfession haben
 5. nie być przyjętym
  nicht angenommen werden
 6. czuć się wykluczonym / samotnym
  sich ausgeschlossen / einsam fühlen
 7. być skazanym na siebie
  nur auf sich selbst angewiessen sein
 8. tworzyć dystans między sobą i innymi
  Distanz zwischen sich und den anderen schaffen
 9. przeżyć / zobaczyć / nauczyć się czegoś  nowego
  etwas Neues erleben / sehen / lernen
 10. szukać lepszych warunków życia
  nach besseren Lebensbedingungen suchen
 11. być prześladowanym z powodów religijnych / politycznych
  religiös / politisch verfolgt werden
 12. czuć się obcym
  sich fremd fühlen
 13. być izolowanym
  isoliert sein
 14. nie mogący się zintegrować
  sich nicht integrieren können
 15. angażować się dla starszych / chorych
  sich für Ältere / Kranke engagieren
 16. politycznie / socjalnie / społecznie / dobrowolnie / nieodpłatnie / osobiście udzielać się
  politisch / sozial / ehrehamtlich / freiwillig / unentgeltich / persönlich einsetzen
 17. walczyć za / przeciw
  kampfen um / gegen
 18. dodawać odwagi
  Mut machen
 19. dobrowolna służba
  Freiwilligedienste leisten
 20. być członkiem organizacji pomocowej
  Mitglied Hilfsorganisation sein
 21. demonstrować za / przeciw
  demonstrieren für / gegen
 22. medyczna / finansowa / materialna / humanitarna pomoc
  ärztliche / finanzielle / materielle / humanitäre Hilfe leisten
 23. pomoc wieśniakom
  hilft den Dorfbewohnern
 24. domagać się sprawiedliwości
  fordert Gerechtigkeit
 25. opieka nad chorymi i umierającymi
  betreut Kranke und Sterbende
 26. zapobiegać przemocy wobec kobiet
  verhindert Gewalt gegen Frauen und Mädchen
 27. udzielanie pierwszej pomocy po katastrofie
  leistet Hilfe nach einer Katastrophe
 28. prowadzić kursy pierwszej pomocy
  führt Erste-Hilfe-Kurse durch
 29. wspierać najbiedniejszych
  unterstützt die Ärmsten
Author:
paplak
ID:
312053
Card Set:
Kapitel 10
Updated:
2015-11-25 19:01:11
Tags:
deutch
Folders:
alles klar
Description:
Kapitel 10
Show Answers: