9.

The flashcards below were created by user janaprad on FreezingBlue Flashcards.

 1. hloupý
  dumm
 2. líný
  faul
 3. tima, chladno
  kalt
 4. horký, horko
  heiß
 5. tučný, tlustý
  fett
 6. libový
  mager
 7. odpověď
  die Antwort, -en
 8. kyselý
  sauer
 9. Jak je...?
  Wie ist es...?
 10. Kdy je...?
  Wann ist es....?
 11. kvést
  blühen
 12. nejdříve
  zuerst
 13. ovocný strom
  der Obstbaum, -äume
 14. slunce svítí
  die Sonne scheint
 15. koupat se
  baden
 16. prší
  es regnet
 17. mrzne
  es friert
 18. sníh
  der Snee
 19. lyžovat
  Ski(ši) faren
 20. sáňkovat
  Schlitten fahren
 21. bruslit
  Schlittschuh laufen
 22. Vánoce
  das Weinachten
 23. strom
  der Baum
 24. kohout
  der Hahn
 25. králík
  das Kaninchen
 26. kráva
  die Kuh
 27. slepice
  das Huhn
 28. husa
  die Gans
 29. kůň
  das Pferd
 30. kačena
  die Ente
 31. ne všichni žáci jsou pilní.
  Nicht alle schüller sind fleißig.
 32. běžet, běžím, běžíš, běží
  laufen, laufe, läufst, läuft
 33. On bydlí v Drážďanech.
  Er vohnt in Dresden.
 34. jeho
  sein
 35. jeho rodina
  seine Familie
 36. sám,-a, -o
  allein
 37. její muž
  ihre Mann
 38. Vaše dcera
  Ihre Tochter
 39. byt
  die Wohnung, -en
 40. vdaná, ženatý
  verheiratet
 41. v Mnichově
  in München
 42. mateřská škola
  der Kindergarten, -ärten
 43. chodí do školky
  es geht in den Kindergarten
 44. pak
  denn
 45. teprve, až
  erst
 46. Bydlí u svých rodičů.
  Sie wohntbei ihren Eltern.
 47. se svou ženou
  mit seiner Frau
 48. svobodný
  ledig
 49. Kolik je Vám let, pane Kleine.
  Wie alt sind Sie, Herr Klein?
 50. je mi 48 let.
  Ich bin achtundvierzig Jahre alt.
Author:
janaprad
ID:
312230
Card Set:
9.
Updated:
2015-11-30 00:08:58
Tags:

Folders:
9.
Description:
slo.+věty
Show Answers: