LEKTION 4

The flashcards below were created by user alperer on FreezingBlue Flashcards.

 1. etw. anhaben(hatte an , angehabt)
  bir şey giymiş olmak
 2. etwas anprobieren
  birşeyi üstüne giyip denemek
 3. auffallen(fällt auf,fiel auf,ist aufgefallen)
  birinin dikkatini çekmek
 4. auswandern
  yurtdışına çıkmak
 5. etwas bedrucken
  birşey basmak,birşeyi baskıya vermek
 6. jdn beeindrucken
  birini etkilemek
 7. sich bewegen
  hareket etmek
 8. etw./jdn. beurteilen
  birini yargılamak
 9. etwas bügeln
  birşeyi ütülemek
 10. sich distanzieren von(dat)
  bir durum/kişi/şey ile arasına mesafe koymak,kendini uzak tutma
 11. etw. erkennen (erkennte ,erkannt)
  birşeyi kabul etmek,birşeyin farkına varmak
 12. etw. färben
  birşeyi boyamak
 13. jdn. faszinieren
  birini büyülemek
 14. etwas fühlen
  birşey hissetmek
 15. sich genieren
  utanmak çekinmek
 16. jobben
  yarı zamanlı çalışmak ek iş yapmak
 17. sich kämmen
  taranmak
 18. kaputtgehen
  kırılmak bozulmak mahvolmak
 19. sich kümmern um (akk)
  birisiyle birşeyle ilgilenmek
 20. nachdenken über(akk)
  birşey hakkında kafa yormak düşünmek
 21. etw verbrennen (verbrennen,verbrannt)
  birşey yakmak
 22. etw verglecihen
  birşeyi karşılaştırmak
 23. etw verlassen
  birini terketmek
 24. sich verstecken
  saklanmak
 25. etw wegschneiden
  birşeyi kesip ayırmak
 26. etw zugeben
  birşeyi itiraf etmek
Author:
alperer
ID:
313388
Card Set:
LEKTION 4
Updated:
2015-12-18 16:47:03
Tags:
deutsch cal alperer
Folders:
deutsch
Description:
x
Show Answers: