Ausblick 1 Lektion 2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. achten auf (akk)
  bir şeye dikkat etmek
 2. jdn. akzeptieren
  birini kabul etmek
 3. sich amüsieren
  eğlenmek
 4. angeben
  • bir şey hakkında bilgi vermek
  • övünmek 
  • hava atmak
 5. anschauen (akk)
  • bakmak 
  • (bakamk yazdım ilk kendi kendime güldüm) 
  • (komik bile değil lmao)
 6. sich ärgern über (akk)
  bir şeye kızmak
 7. ausgehen
  dışarı çıkmak
 8. Image Upload 1
  kedi
 9. aussehen
  görünmek
 10. sich beklagen über (akk)
  şikayet etmek
 11. jdn. beraten 
  (beriet, beraten)
  birine tavsiyelerde bulunmak
 12. sich beschäftigen mit (dat)
  • bir şeyle uğraşmak 
  • meşgul olmak
 13. jdn./etwas beschreiben
  • birini ya da bir şeyi tarif etmek
  • betimlemek 
  • teşbihi beliğ
 14. bestimmen
  belirlemek
 15. bummeln (gehen)
  • gezmeye
  • alışverişe çıkmak
 16. denken an (akk)
  birini veya bir şeyi düşünmek
 17. diskutieren mit (dat)
  biriyle tartışmak
 18. sich erinnern an (akk)
  bir şeyi hatırlamak
 19. erkennen an (dat)
  tanımak
 20. jdm. fehlen
  • bir şeyin eksikliğini hissetme 
  • bir şeyin eksik olması veya bulunmaması
 21. jdm. gefallen
  birinin hoşuna gitmek
 22. hören auf jdn.
  birinin sözünü dinlemek
 23. sich kennen
  tanışık olmak
 24. sich kennenlernen
  tanışmak
 25. sich kümmern um (akk)
  biriyle ilgilenmek
 26. lächeln
  gülümsemek
 27. lachen (über)
  gülmek
 28. jdn. nerven
  birini sinir etmek
 29. passen zu (dat)
  bir şeye uymak
 30. planen (akk)
  planlamak
 31. probieren (akk)
  denemek
 32. reden über (akk)
  bir şey hakkında konuşmak
 33. shoppen gehen
  alışverişe çıkmak
 34. sich streiten mit (dat) über (akk)
  (stritt, gestritten)
  biriyle kavga etmek
 35. studieren
  • etüt etmek
  • üniversitede okumak
 36. sich trennen von (dat)
  ayrılmak
 37. telefonieren mit (dat)
  biriyle telefonda konuşmak
 38. trâumen von
  bir şeyi düşlemek
 39. sich unterhalten mit (dat) über (akk)
  biriyle sohbet etmek
 40. etw. unternehmen 
  (unternahm, unternommen)
  girişimde bulunmak
 41. sich verlassen auf (akk)
  (verließ, verlassen)
  birine güvenmek
 42. sich verlieben in (akk)
  birine aşık olmak
 43. verlieren (akk)
  (verlor, verloren)
  kaybetmek
 44. etw. vermeiden 
  (vermied, vermieden)
  bir şeyden kaçınmak
 45. vermissen (akk)
  özlemek
 46. verreizen mit (dat)
  biriyle tatile çıkmak
 47. sich verstehen mit (dat)
  (verstand, verstanden)
  biriyle iyi anlaşmak
 48. sich vertragen mit (dat)
  (vertrug, vertragen)
  • biriyle kavga etmemek 
  • anlaşmak
 49. jdm. vertrauen
  birine güvenmek
 50. zusammenhalten 
  (hielt zusammen, zusammengehalten)
  biriyle işbirliği yapmak
 51. zusammenpasseb
  birbirine uymak, uyumlu olmak
Author:
Anonymous
ID:
313428
Card Set:
Ausblick 1 Lektion 2
Updated:
2015-12-19 21:39:11
Tags:
cal pelin poyraz pelinpoyraz ausblick lagune cagalogluanadolulisesi
Folders:

Description:
something old something new something borrowed something blue
Show Answers: