Oscilatory motion

The flashcards below were created by user Dedalus on FreezingBlue Flashcards.

 1. periodic motion
  ruch okresowy
 2. spring
  sprężyna
 3. to exert (a force)
  wywierać (siłę)
 4. to undergo
  ulegać
 5. net force
  siła wypadkowa
 6. second order differential equation
  równanie różniczkowe drugiego rzędu
 7. explicitly
  wyraźnie/wprost
 8. angular frequency
  pulsacja/częstość kołowa (= częstotliwość *2π)
 9. slope
  nachylenie
 10. stiff
  sztywny
 11. magnitude
  wielkość
Author:
Dedalus
ID:
313443
Card Set:
Oscilatory motion
Updated:
2015-12-20 17:22:02
Tags:
oscilatory motion angielski słówka fizyka Jewett
Folders:
fizyka
Description:
Słówka i zwroty z rozdziału o scylacjach
Show Answers: