Reabilitacija

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Reabilitacija
  tai kompleksinis medicininių, teisinių, socialinių, pedagoginių ir profesinių priemonių naudojimas, siekiant maksimalaus reabilituojamo asmens fizinio, psichologinio bei socialinio savarankiškumo.
 2. Medicininė reabilitacija
  tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir jų artimųjų mokymo, gydymo dieta ir kt.) taikymas siekiant kiek galima daugiau sugrąžinti sutrikusias funkcijas, jas kompensuoti ir palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.
 3. Medicininės reabilitacijos priemonės
  fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir jų artimųjų mokymo, gydymo dieta ir kt.
 4. Biosocialinės funkcijos
  • tai žmogaus galimybė:
  • •Judėti supančioje aplinkoje;
  • •Nepriklausomai egzistuoti ir garantuoti fiziologinius poreikius( valgymas, asmens higiena, seksualinė funkcija )
  • •Orientuotis aplinkoje ir normaliai reaguoti į dirgiklius;
  • •Gyventi įprastą gyvenimą; tenkinti savo profesinius ir kultūrinius poreikius;
  • •Dalyvauti visuomenės gyvenime;
  • •Bendrauti su aplinkiniais;
  • •Išlaikyti socialinį bei ekonominį aktyvumą bei savarankiškumą.
 5. Sveikatos grąžinamasis gydymas
  tai - medicininių reabilitacijos priemonių kompleksas (fizioterapija, kineziterapija, ergoterapija, psichologinė pagalba, gydymas vaistais, dieta, pacientų mokymas ir ), padedantis kuo greičiau susigrąžinti sutrikusias funkcijas ( grįžtamų funkcijų sutrikimų atvejais) ir išvengti komplikacijų bei ūmios ligos perėjimo į lėtinę formą (kompensuojama vaikams).
 6. Pakartotinė reabilitacija skiriama:
  • nedarbingiems asmenims (0-25 proc)
  • iš dalies darbingiems (30-40 proc)
  • sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus kuriems  pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis
 7. Palaikomoji reabilitacija
  • tai medicininės reabilitacijos priemonių ( fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) ir socialinių priemonių kompleksas, padedantis palaikyti individo anksčiau pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.
  • Palaikomoji reabilitacija taikoma neįgaliesiems ar asmenims su sumažėjusiu darbingumu pradedant trečiais- ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo, priklausomai nuo darbingumo sumažėjimo priežasčių.
 8. Socialinė reabilitacija
  socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti klientų socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
 9. Profesinė reabilitacija
  asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.
Author:
laura9632
ID:
313595
Card Set:
Reabilitacija
Updated:
2016-01-05 18:12:59
Tags:
reabilitacija
Folders:
Reabilitacija
Description:
fgh
Show Answers: