Final Test

The flashcards below were created by user kaew080 on FreezingBlue Flashcards.

 1. TCP  คืออะไร
  är en arkitektur för datakommunikation över nätverk

  med arkitektur som delas upp i 5 olika lager
 2. TCP nivå มีอะไรบ้าง
  • applikation - http, ftp ... - användare ser
  • transport - TCP / UDP - hur data skickas
  • nätverk - IP - hut nätverk är byggt
  • länk - Wifi - hur dator kopplas 
  • fysiskt - router
 3. คำย่อของ TCP
  Transmission Control Protocol
 4. TCP  har 3 faser
  • anlutning
  • dataöverföring
  • nedkoppling
 5. คำเต็ม ของตัวย่อ ใน TCP 
  SYN , ACK , RST , FIN
  • synchronize
  • acknowledge
  • reset
  • final
 6. การติดต่อกันแบบสามทาง เรียกว่าอะไรในภาษาสวีเดน
  trevägshandskakningen
 7. Dataöverförning คืออะไร
  finns inte skillnad mellan client & server

  mottagaren skicka ACK för bekräfta att segmentet har kommit fram

  om server inte få ACK en viss tid då skicka de om
 8. HTTP คำย่อ
  Hypertext Transfer Protocol
 9. HTTP standard senaste version
  HTTP/2 publicerades som

  RFC7540   i maj 2015
 10. Get metoden
  gör en förfrågan efter den angivna resursen.

  en get förfrågan ska bara hämta data och bör inte ha någon annan effekt
 11. Head metoden
  gör en förfrågan om ett svar identiskt med det hos en get förfrågan, men utan "resource body", dvs resurser.

  detta är användbart för att hämta meta-information skriven i headers, utan att behöva transportera hela innehållet
 12. Post metoden
  begär att servern accepterar data innesluten i förfrågan

  • som en ny underordnad av en webbresurs, 
  • som identifierats av en URI
 13. Put metoden
  laddar upp webbresurser (filer,bilder...) med angivna URL
 14. DELETE metoden
  tar bort en angiven resurs
 15. TRACE metoden
  skicka tillbaka förfrågan till klient för att se om mellanliggande server har gjort ändringar
 16. OPTIONS metoden
  return all  HTTP metoder som stöds av en server, efter angivna URL
 17. UDP คำย่อ
  User Datagram Protocol
 18. UDP คืออะไร
  är ett förbindelselöst protokoll i transportslagen för att skicka datagram över ett IP-nätverk
 19. Förbindelselöst คืออะไร
  • Förbindelselöst , stateless , connectionless
  • är ingen session upprättas mellan sändare och mottagare av protokollet i sig.i
Author:
kaew080
ID:
314008
Card Set:
Final Test
Updated:
2016-01-12 10:38:17
Tags:
Final Test
Folders:

Description:
Final Test
Show Answers: