Nemecké prídavné mená

The flashcards below were created by user Elvoinne on FreezingBlue Flashcards.

 1. vernünftig
  rozumný
 2. großzügig
  veľkorysý
 3. fair
  spravodlivý
 4. klug
  múdry
 5. frech
  drzý
 6. kreativ
  kreatívny
 7. sparsam
  sporivý
 8. realistisch
  realistický
 9. hübsch
  pekný
 10. aufmerksam
  pozorný
 11. mutig
  odvážny
 12. nervös
  nervózny
 13. kritisch
  kritický
 14. treu
  verný
 15. ernst
  vážny
 16. ordentlich
  poriadny, poriadkumilovný
 17. streng
  prísny
 18. rozumný
  vernünftig
 19. veľkorysý
  großzügig
 20. spravodlivý
  fair
 21. múdry
  klug
 22. drzý
  frech
 23. kreatívny
  kreativ
 24. sporivý
  sparsam
 25. realistický
  realistisch
 26. pekný
  hübsch
 27. pozorný
  aufmerksam
 28. odvážny
  mutig
 29. nervózny
  nervös
 30. kritický
  kritisch
 31. verný
  treu
 32. vážny
  ernst
 33. poriadny, poriadkumilovný
  ordentlich
 34. prísny
  streng
Author:
Elvoinne
ID:
314218
Card Set:
Nemecké prídavné mená
Updated:
2016-01-17 21:03:35
Tags:
Lektion1
Folders:
Nemcina
Description:
Menschen B1.1
Show Answers: