Irish test 2nd year

Home > Preview

The flashcards below were created by user taracullen on FreezingBlue Flashcards.


 1. Cén t-am ar éirigh tú ar maidin?
  D'eirigh mé ar a seacht a chlog.
 2. Cad é an obair bhaile a rinne tú ariér?
  Rinne mé mo mata agus bearla.
 3. Cad é a d'ith tú don dinnear?
  D'ith mé lasáinne don dhinnear.
 4. Cé a rinne an dinnéar inné?
  Rinne mo mhamaí an dinnéar.
 5. Cad é mar a tháinig tú ar scoil ar maidin?
  D'tháinig mé ar scoil ar a hocht a chlog.
 6. Cad é rinne tú aréir?
  Rinne mé mo obair bhaile. D'imir mé cispheil mo le chairde agus D'amharc ar an teilifís.
 7. Ar mhúscail tú go luath inniu?
  D'múscail.
 8. An ndeachaigh tú go Baile Átha Cliath ag an Nollaig?
  Deachaigh.

Card Set Information

Author:
taracullen
ID:
314316
Filename:
Irish test 2nd year
Updated:
2016-01-19 19:13:31
Tags:
irish
Folders:

Description:
Irish
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview