Hiragana / a ka sa ta

Card Set Information

Author:
fhuang168
ID:
31475
Filename:
Hiragana / a ka sa ta
Updated:
2010-08-27 16:42:13
Tags:
aiueo ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te
Folders:

Description:
a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fhuang168 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. a
 2. i
 3. u
 4. e
 5. o
 6. ka
 7. ki
 8. ku
 9. ke
 10. ko
 11. sa
 12. shi
 13. su
 14. se
 15. so
 16. ta
 17. chi
 18. tsu
 19. te
 20. to

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview