Japanese L2 Oral

The flashcards below were created by user Ant on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nichiyobi, I relaxed in the hot tub
  sundae, Onsen de kutsoroida
 2. Yesterday I returned from Okotoks
  Kinou, Okotoks e kaerimashita
 3. This morning I cycled to school
  Kesa, daigaku ni norimashita
 4. After that I went to class
  Sore kara kurasu no kagaku ni ikimashita
 5. At lunch I ate a hamburger
  Ranchi wa henbaga o tabemashita
 6. Today I didn't play video games
  Kyou, bideo gamu o shimashita
 7. Tomorrow I will do biochemistry homework in the library
  Ashita, toshokan de seikagaku no shukudai o suru
 8. Then I will sleep
  Sore kara suimin o shimasu
Author:
Ant
ID:
317383
Card Set:
Japanese L2 Oral
Updated:
2016-03-15 15:07:24
Tags:
Japanese
Folders:
Japanese
Description:
Japanese
Show Answers: