Praca 2

The flashcards below were created by user Jakub on FreezingBlue Flashcards.

 1. czeladnik
  apprentice
 2. dyrektor zarządzający
  CEO (Chief Executive Officer)
 3. współpracownik
  co-worker
 4. kolega z pracy
  colleague
 5. dyrektor finansowy
  Finance Director
 6. stażysta
  intern
 7. bezpośredni przełożony
  live manager
 8. zarząd
  management
 9. dyrektorzarządzający
  Managing Director
 10. asystent
  PA (Personal Assistant)
 11. osoba rekrutująca nowych pracowników
  recruiter
 12. personel
  staff
 13. podwładny
  subordinate
 14. zwierzchnik, przełożony
  supervisor
 15. osoba w trakcie szkolenia
  trainee
 16. premia roczna
  annual bonus
 17. roczny dochód
  annual income
 18. zaległa wypłata
  back pay
 19. zasiłekna dziecko
  child benefit
 20. prowizja
  commission
 21. odsetki
  interest
 22. na zasiłku
  on the dole
 23. podwyżka 
  pay rise
 24. plan emerytalny
  pension plan
 25. zysk
  profit
 26. pasek wynagrodzenia
  salary slip
 27. udziały
  shares
 28. zasiłekdla bezrobotnych
  unemployment benefit/dole
 29. stawka tygodniowa
  wage
 30. kontynuować pracę
  get on with your job
 31. pracować w firmie
  work for a company
 32. miejsc pracy
  workplace
 33. ubiegać się o pracę na stanowisku
  apply for the position of
 34. kandydat
  candidate
 35. kariera zawodowa w jakiejś dziedzinie
  career in
 36. umowa
  contract
 37. agencja pośrednictwa pracy
  employment agency
 38. perspektywy zatrudnienia
  employment prospects
 39. urząd pracy
  job centre
 40. oferta pracy
  job offer
 41. posada
  position/post
 42. referencje
  reference
 43. proces rekrutacji
  recruitment process
 44. zatrudnic
  hire/take on
 45. praca polega na
  the job/work involves
 46. wolna posada
  vacancy
 47. zaangażowany, oddany
  committed
 48. kompetentny
  competent
 49. doświadczenie w jakiejś dziedzinie
  experience in a field
 50. umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
  flexibility
 51. zorientowany na cele
  goal-oriented
 52. przedsiębiorczy
  industrious
 53. inicjatyw
  initiative
 54. dotychczasowe doświadczenie zawodowe
  previous professional/job experience
 55. pełen inicjatywy
  proactive
 56. dobrze pracować pod presją
  work well under pressure
 57. praktyczna znajomość czegoś
  working knowledge of sth
Author:
Jakub
ID:
317647
Card Set:
Praca 2
Updated:
2016-03-20 20:50:49
Tags:
Job market Persons job
Folders:
Longman
Description:
Vocabulary on work part 2
Show Answers: