Praca 4

The flashcards below were created by user Jakub on FreezingBlue Flashcards.

 1. wcześniejsza emerytura
  early retirement
 2. złożyć wymówienie
  hand in your resignation/notice
 3. zwolnić z pracy
  lay off, dismiss
 4. zwolnić, zredukować
  make redundant
 5. zwolnić się, zrezygnować z pracy
  quit/resign
 6. redukcja etatów
  redundancy
 7. przejść na emeryturę
  retire
 8. wyrzucić kogoś z pracy
  sack/give the sack/fire
 9. dobrowolne odejście z pracy
  voluntary redundancy
 10. tania siła robocza
  cheap labour
 11. wyzyskiwać
  exploit
 12. bezrobocie
  unemployment/joblessness
 13. koszty pracy
  labour costs
 14. przekazywać produkcję/pracę innym
  outsource
 15. przepracowany
  overworked
 16. strajk okupacyjny
  sit-in
 17. bezrobotni
  the unemployed
 18. związek zawodowy
  trade union
 19. gruba ryba
  big fish
 20. zakończyć pracę na dany dzień
  call it a day
 21. wspinać się po szczeblach kariery
  climb the corporate ladder
 22. nauczyć się fachu
  learn the ropes
 23. wykorzystać nieformalne kontakty żeby coś załatwić
  pull a few strings
 24. przyłożyć się
  pull your weight
 25. biurokracja
  red tape
 26. podejmować szybkie decyzje
  think on your feet
Author:
Jakub
ID:
317649
Card Set:
Praca 4
Updated:
2016-03-20 21:14:27
Tags:
Idioms Leaving job Porblems
Folders:
Longman
Description:
Vocabulary on job part 4
Show Answers: