Życie rodzinne i towarzyskie 1

Home > Preview

The flashcards below were created by user Jakub on FreezingBlue Flashcards.


 1. wiek dojrzewania
  adolescence
 2. dorosłość
  adulthood
 3. starzejący się
  ageing
 4. być w kwiecie wieku
  be in your prime

Card Set Information

Author:
Jakub
ID:
317656
Filename:
Życie rodzinne i towarzyskie 1
Updated:
2016-03-20 22:18:00
Tags:
Stages life Relatives Birth Wedding
Folders:
Longman
Description:
Vocabulary on Social Life part 1
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview