7

The flashcards below were created by user Madeleine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pugna
  Gevecht
 2. Praeterea
  Bovendien
 3. Agricola
  Boer
 4. Gero (geręre)
  1. Dragen. 2. (Oorlog) voeren
 5. Malum
  Ramp
 6. Quid?
  Wat?
 7. Primus, prima, primum
  Eerste
 8. Pario (paręre)
  Voortbrengen
 9. Debeo (debēre)
  Moeten
 10. Vos (nom./acc.)
  Jullie
 11. Ante + acc
  Voor (plaats)
 12. Nos (nom./acc.)
  Wij, ons
 13. Statim
  Meteen
 14. Iterum
  Weer, opnieuw
 15. Clamo (clamare)
  Roepen
 16. Ecce!
  Kijk!
 17. Denique
  Tenslotte
 18. Rideo (ridēre)
  Lachen
 19. Opprimo (opprimęre)
  1. Neerdrukken. 2. Overweldigen, overvallen
 20. Occido (occidęre)
  Doden
 21. At
  Maar
 22. Ego
  Ik
 23. Respondeo (respondēre)
  Antwoorden
 24. Tu
  Jij
 25. Eum (acc)
  Hem
 26. Maneo (manēre)
  Wachten (op), blijven
 27. Fugio (fugęre)
  Vluchten
 28. -ne
  ...? (Leidt een vraagzin in, niet vertalen)
 29. Te (acc)
  Je, jou
 30. Interficio (interficęre)
  Doden
 31. Secundus, secunda, secumdum
  Tweede
 32. Mortuus, mortua, mortuum
  Dood, gestorven
 33. Curro (curręre)
  Rennen
Author:
Madeleine
ID:
317729
Card Set:
7
Updated:
2016-03-21 18:48:44
Tags:
latijn woordjes
Folders:
latijn,woordjes,7
Description:
latijn woordjes
Show Answers: