8 A&B

The flashcards below were created by user Madeleine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Laudo (laudare)
  Prijzen
 2. Hostis, hostem
  Vijand
 3. Antea (bijw.)
  Vroeger
 4. Soleo (solere)
  De gewoonte hebben, gewoonlijk doen
 5. Puer, puerum
  Jongen
 6. Nobilis, nobile
  Aanzienlijk, van hoge afkomst
 7. Erat (imperf.)
  (Hij) was
 8. Olim (bijw.)
  Ooit, eens, vroeger
 9. Dormio (dormire)
  Slapen
 10. Postquam
  Nadat
 11. Intro (intrare)
  Binnengaan
 12. Territus, territa, territum
  Verschrikt
 13. Clamor, clamorem
  Geschreeuw, lawaai
 14. Excito (excitare)
  • 1.(Op)wekken
  • 2. Opjagen
 15. Propero (properare)
  Zich haasten
 16. Ibi
  Daar
 17. Ardeo, arsi (ardēre)
  Branden, in brand staan
 18. Cur
  Waarom
 19. Maximus, maxima, maximum
  Grootste, zeer groot
 20. Insignis, insigne
  Opvallend, bijzonder, bekend
 21. Ut
  (Zo)als
 22. Noster nostra nostrum
  Onze, (van) ons
 23. Totus, tota , totum
  (Ge)hele
 24. Convoco (convocare)
  Bijeenroepen
 25. Dico, dixi (dicęre)
  Zeggen
 26. Ipse, ipsa, ipsum
  Zelf
 27. Video, vidi (vidēre)
  Zien
 28. Cum
  Toen, wanneer
 29. Caput (onz)
  Hoofd
 30. Flamma
  Vlam
 31. Appareo, apparui (apparēre)
  Verschijnen
 32. Servus
  Slaaf
 33. Eos (acc. Mnl. Mv.)
  • 1. Hen
  • 2. Deze(n) , die
 34. Veto, vetui (vetare)
  Verbieden
 35. Inquit
  • 1. Zegt (hij)
  • 2. Zei (hij)
 36. Intellego, intellexi (intellegęre)
  Begrijpen
Author:
Madeleine
ID:
317730
Card Set:
8 A&B
Updated:
2016-03-21 18:47:55
Tags:
latijn woordjes
Folders:
latijn,woordjes,8
Description:
latijn woordjes
Show Answers: