Infekční nemoci

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. carrier
  bacilonosič
 2. epidemic
  epidemie
 3. insect
  hmyz
 4. illness
  choroba
 5. flu
  chřipka
 6. innate immunity
  vrozená imunita
 7. infective 
  infectious
  • infekční
  • nakažlivý
 8. infected
  • infikovaný
  • nakažený
 9. to infect
  to contaminate
  • infikovat
  • nakazit
 10. incubation
  inkubační
 11. droplet infection
  kapénková infekce
 12. quarantine
  karanténa
 13. tick borne encephalitis
  klíšťová encefalitida
 14. whooping cough
  černý kašel
 15. malaria
  malárie
 16. plague
  mor
 17. infection 
  contagion
  nákaza
 18. vaccination
  očkování
 19. immunity
  • odolnost
  • imunita
 20. protection
  ochrana
 21. to protect
  ochránit
 22. chicken pox
  plané neštovice
 23. to damage
  poškodit
 24. variola 
  smallpox
  pravé neštovice
 25. penetration
  proniknutí
 26. antibody
  protilátka
 27. course
  průběh
 28. object 
  item
  předmět
 29. to transmit
  přenášet infekci
 30. booster injection
  přeočkování
 31. mumps
  příušnice
 32. lethal 
  fatal
  smrtelný
 33. scarlet fever
  spála
 34. measles
  spalničky
 35. stage
  stádium
 36. developed
  rozvinutý
 37. tissue
  tkáň
 38. persistent
  trvalý
 39. to subside
  ustupovat
 40. vaccine
  vakcína
 41. viral
  virus
  virový
 42. rabies
  vzteklina
 43. rubella
  german measles
  zarděnky
 44. diphteria
  záškrt
 45. acquired immunity
  získaná imunita
 46. hepatitis
  žloutenka
Author:
Marine
ID:
318119
Card Set:
Infekční nemoci
Updated:
2016-03-29 18:23:13
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
Infekční nemoci Infectious diseases
Show Answers: