LEKTION 6

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. okulu bırakmak
  abgehen
 2. bitirmek mezun olmak
  absolvieren
 3. kayıt olmak
  sich anmelden
 4. birşey ödünç almak
  sich etwas ausleihen
 5. birine yol göstermek akıl vermek
  beraten
 6. birşeyi yapmak
  durchführen
 7. birşeye karar vermek
  sich entscheiden für
 8. birşeyi mümkün kılmak
  ermöglichen
 9. birşeyi iptal etmek
  etwas fallen lassen
 10. boyamak
  färben
 11. geçerli olmak
  gelten
 12. üretmek
  herstellen
 13. geçici olarak bir yerde çalışmak
  jobben
 14. fotokopi çekmek
  kopieren
 15. silmek temizlik yapmak
  putzen
 16. sınıfta kalmak
  sitzen bleiben
 17. ayırmak tertip etmek
  sortieren
 18. etüd etmek üniversitede okumak
  studieren
 19. bağlamak ilişkilendirmek
  verbinden
 20. satın almak
  verkaufen
 21. birşeyi tahayyül etmek
  sich etwas vorstellen
 22. seçmek
  wählen
 23. yıkamak
  waschen
 24. birşeyden birşeye geçmek
  wechseln (auf)
 25. abitur
  das Abitur
 26. program akışı
  der Ablauf,Abläufe
 27. bitiriş karnesi
  das abschlusszeugnis,se
 28. istem gereklilik
  das Arbeitsamt,ämter

  • hekim doktor
  • der arzt,ärzte
 29. bayan doktor
  die ärztin,nen
 30. eğitim die ausbildung
 31. eğitim imkanı
  die Ausbildungsmöglichkeit,en
 32. eğitim yapan
  der /die Auszubildende,n
 33. süpervizyon danışma
  die Beratung
 34. danışma bürosunda yapılan konuşma
  das Beratungsgespräch,e
 35. meslek
  der Beruf,e
 36. meslek eğitimi
  die Berufausbildung
 37. mesleki danışman
  der Berufsberater,e
 38. meslek okulu
  die berufsfachschule,n
 39. meslek bilgi merkezi
  das Berufsinformationszentrum
 40. süpervizör
  der Betreuer,-
 41. firma
  der Betrieb,e
 42. firmada yapılan staj
  das Betriebspraktikum,praktika
 43. başvuru
  die Bewerbung,en
 44. ödeme
  die bezahlung
 45. almanyanın her eyaletine verilen isim
  das Bundesland,länder
 46. büro
  das Büro,s
 47. süre
  die dauer
 48. sınav
  das Examen,-
 49. bir iş hakkında uzmanlaşmış kişi
  die Fachkraft,kräfte
 50. yüksek okul
  Fachoberschule,n
 51. vasıta
  das Fahrzeug,e
 52. firma
  die firma,firmen
 53. etraf civar
  die Gegend,en
 54. ilkokul
  die Grundschule,n
 55. lise
  das Gymnasium,gymnasien
 56. daha az çalışkan öğrencilerin gittiği lise
  die Hauptschule,n
 57. aynı yaş grubuna dahil tüm şubeler
  die Jahrgangsstufe,n
 58. geçici iş
  der Job,s
 59. hastalık
  die krankheit,en
 60. öğretmenlik/eğitmenlik işi
  die lehrstelle,n
 61. kurs
  • der Kurs,e
  • tıp
  • die Medizin
 62. ortaokul bitirişi
  die mittlere Reife
 63. lise sınıfları
 64. die Oberstufe
 65. polis memuru
  der Polizist,en
 66. staj
  das Praktikum,praktika
 67. sınav
  die Prüfung,en
 68. bir lise tipi
  die realschule,n
 69. avukat
  der Rechtsanwalt,rechtsanwälte
 70. okul bitirişi
  der Schulabschluss,abschlüsse
 71. okul idaresi
  die Schulleitung
 72. okul tipi
  der schultyp,en
 73. okul sistemi das Schulsystem,e
 74. inek
  der Streber,-
 75. üniversitede bir öğrencinin okuyabileceği yer,kontenjan
  der Studienplatz,plätze
 76. test
  der Test,s
 77. üniversite
  die Universität,en
 78. kazanç
  der Verdienst
 79. ücretlendirme
  die Vergütung
 80. gecikme
  die Verspätung
 81. koşul
  die Voraussetzung,en
 82. seçim
  die Wahl
 83. alet edevat
  das Werkzeug,e
 84. atölye
  die Werkstatt,stätten
 85. karne
  das Zeugnis,se
 86. amaç
  das Ziel,e
 87. nihayi
  endgültig
 88. çalışkan
  fleissig
 89. rahat
  gemütlich
 90. kanuni
  gesetzlich
 91. hasta
  krank
 92. yüksek sesli
  laut
 93. alçak sesli
  leise
 94. zamanında
  rechtzeitig
 95. yazılı olarak
  schriftlich
 96. sabit
  stationär
 97. stresli
  stressig
 98. saatlerce
  studenlang
 99. sorumlu
  verantwortlich
 100. bulunabilir
  verfügbar
 101. gelecekteki müstakbel
  zukünftig
 102. birşeyden korkmak
  angst haben vor
 103. birşeyden yararlanmak
  in anspruch nehmen
 104. çatal bıçağı parlatmak
  Besteck polieren
 105. baskı altında olmak
  unter druck stehen
 106. birşeye rızası olmak
  einverstanden sein
 107. memnun olmak
  froh sein
 108. saç taramak
  haare kämmen
 109. sıcak havadan dolayı okulların tatil olması
  hitzefrei haben
 110. bir yapım edimde bulunmak
  eine tätigkeit ausführen
 111. işinin ustası bir ..
  ein gelernter/eine gelernterin
 112. bir iş aramak
  eine stelle suchen /finden
 113. yollarda olmak
  unterwegs sein
Author:
Anonymous
ID:
318306
Card Set:
LEKTION 6
Updated:
2016-04-01 20:40:50
Tags:
DEUTSCH CAL ALPERER
Folders:
DEUTSCH
Description:
X
Show Answers: